Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 21.11.2021 ] Сформиран беше Консултативен съвет за Поморийско езеро
Проведе се първата среща на Консултативния съвет за Поморийско езеро, в която участваха представители на СНЦ Зелени Балкани и други НПО (БФБ, Граждани за Поморие, КСР Гларус), кметът на Община Поморие, директорът на РИОСВ Бургас, директорът на Института по обща и неорганична химия при БАН, Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“, както и бизнеси, които ползват продукти от езерото – М-Поморийски солници ЕООД и Азимут 6000
 
Единодушно езерото беше припознато като важно не само за града, но и за държавата, като източник на поминък, сол, луга, калолечение, биоразнообразие. Посочен беше и един от най-наболелите проблеми, свързан с отвеждането на сладките води от езерото и казусът канал „Поморийско езеро – Черно море“. За съжаление от Областна управа Бургас не можаха да се включат в срещата, но по-късно заявиха готовност за съдействие за решаване на тези проблеми.    
                                                                                
Осигуряването на извеждането на сладките води от Поморийско езеро е най-важният проблем, който трябва спешно да бъде решен, ако искаме оттук да се вади сол, калта да запази лечебните си свойства и Поморие да продължи да бъде курорт с национално СПА значение. „Поморийско езеро ще умре! То не бива да става сладководно.“ – заяви доц. Тепавичарова от БАН, отговорник за извършването на редовен мониторинг на езерните води. В последните години солодобивът драстично е намалял (от 12 000 на 4 000 тона), а през 2021 г. солниците не функционираха изобщо, заради ниската рентабилност.
Участниците посочиха нуждата от създаване на платформа за комуникация между заинтересованите страни, чрез която да се предлагат решения извън срещите на Съвета и която да може да се ползва от гражданите.
Консултативният съвет е неформална структура, но всички поканени заявиха желанието си да участват в срещите му веднъж годишно, a при необходимост да се свикват и допълнителни. Съставът му е отворен за допълнителни членове, които ще обсъждат и ще дават препоръки за подобряване на условията и увеличаване на ползите от езерото за местното население и за обществеността.
 
Консултативният съвет се организира от Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) в рамките на проект „Живот за Поморийската лагуна“ (LIFE19 NAT/BG/000804), съфинансиран от програма LIFE на ЕС. Повече за проекта на https://lifeforpomorielagoon.eu/, както и във фейсбук страницата Живот за Поморийската лагуна.

За повече информация:
Димитър Попов - dpopov@greenbalkans.org


 

  • Среща на Консултативен съвет Среща на Консултативен съвет
  • Среща на Консултативен съвет Среща на Консултативен съветВиж Зелени Балкани във Facebook