Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 30.05.2022 ] До делтата на река По – обмяна на опит и среща с природата на влажните зони на Италия
В периода 25-27 май проведохме пътуване и среща за обмяна на опит с колеги от Парк Делта на р. По, Емилия-Романя в Италия. Там екипът на проект „Живот за Поморийската лагуна“ от Зелени Балкани и БФБ се срещна с експертите на проект LIFE TRANSFER, който се реализира в Италия, Испания и Гърция. Обсъдени бяха дейностите на двата проекта, които са сходни в това, че целят опазване на приоритетния тип природно местообитание - 1150 Крайбрежни лагуни – макар и по различен начин. Докато при проекта „Живот за Поморийската лагуна“, дейностите са насочени към възстановяване на хидрологичния режим на лагуната и подобряване на условията за гнездене на типичните видове птици, в проект LIFE TRANSFER се възстановяват типичните за местообитанието макрофити, като морска рупия и морски треви.
На срещата в офиса на парка бяха представени основните характеристики на Поморийско езеро, неговото консервационно значение, солниците в северния край на езерото, тяхната история, състояние и перспективи, както и основните дейности на проект „Живот за Поморийската лагуна“. Българските експерти се запознаха с дейностите на проект LIFE TRANSFER, представени от ръководителя Грациано Карамори, разяснени бяха подробности и бяха обменени опит и ноу-хау относно изпълняваните дейности.
Проведено беше посещение на ключови зони в Италия, в които се реализират дейностите по проекта – отделните басейни на лагуната на Комакио в делтата на река По. Втория ден беше посветен на солниците в Червия – част от парка и едно от най-популярните места за посещения в региона. По време на обиколката на солниците в Червия имахме възможността да разговаряме с ръководителя на дейностите по солодобив там, който разведе експертите ни на обиколка из комплекса и представи методите и техниката на работа, както и туристическите и търговски перспективи. Следобеда имахме възможност да огледаме и смесена колония от гривести, речни и белочели рибарки, тънкоклюни и малки черноглави чайки, която гнезди на изкуствен остров в района на пристанището на Равена. Направи впечатление, че въпреки високата растителност, която се развива върху острова, колонията се възползва отлично от островното местообитание. Като основен проблем беше посочена увеличаващата се популация на жълтокраки чайки, както и стръмните брегове на острова, които са опасни за малките на рибарките и чайките.


  • Среща в Комакио Среща в Комакио
  • Солниците в Червия Солниците в Червия
  • Парк на делтата на река По Парк на делтата на река По
  • Солниците в Червия Солниците в Червия

  • Обмяна на опит Обмяна на опит
  • Солниците в Червия Солниците в Червия
  • Представяне на проект Представяне на проект "Живот за Поморийската лагунаВиж Зелени Балкани във Facebook