Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 20.07.2022 ] Консервационна бригада "Поморийско езеро 2022" от 1-ви до 6-ти септември
Традиционната консервационна бригада на Зелени Балкани в района на Поморийско езеро и тази година ще се проведе от 1-ви до 6-ти септември. Бригадата се провежда като част от проект LIFE19 NAT/BG/000804 Живот за Поморийската лагуна (https://lifeforpomorielagoon.eu/), в който „Зелени Балкани“ си партнира с М-Поморийски солници ЕООД, Българска Фондация Биоразнообразие и биологична станция Тур дьо Валат, Франция.

Какви дейности са предвидени?

Стартът на бригадата ще бъде на 1-ви септември с пристигане и настаняване на участниците в Поморие. Тази година работата ще се състои в ремонтиране и насипване със субстрат на малкия остров пред Посетителски Център „Поморийско езеро“. При достатъчен брой участници, са предвидени и други природозащитни дейности, като укрепване на дървени платформи, почистване на бреговете от отпадъци, отстраняване на инвазивна растителност или растителността от големия остров в езерото и др. Осигуряваме инструменти и ръкавици за работа. Добре е всеки участник да подготви стари или работни дрехи, както и стари затворени обувки, с които може да нагазва във водата и калта на езерото. Работата се провежда основно в часовете до обяд, а следобедите са със свободна програма. И тази година в прохладните часове екипът ни ще представя тематични презентации и обучения за всички желаещи. Всички участници ще имат възможност да наблюдават птиците в езерото с помощта на бинокли и зрителни тръби, да научат повече за дивия живот на Поморийската лагуна, особеностите на нейните местообитания и природозащитните дейности на Зелени Балкани за опазване и възстановяване на това уникално късче природа.

Как да се включите?

Ако желаете да станете част от Консервационна бригада „Поморийско езеро 2022“, свържете се с нас на следните контакти за допълнителна информация и записване:

Ирина Кирова
e-mail: ikirova@greenbalkans.org
тел.: 0884004707
Димитър Попов
e-mail: dpopov@greenbalkans.org
тел.: 0885108712


  • Консервационна бригада 2021 Консервационна бригада 2021
  • Островът и птиците Островът и птицитеВиж Зелени Балкани във Facebook