Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 18.10.2022 ] Международна LIFE среща за иновативни подходи в управлението на крайбрежни влажни зони
На 12 и 13 октомври 2022 г., в Бургас се проведе Международна LIFE среща за иновативни подходи в управлението на крайбрежни влажни зони. Събитието се проведе в хибриден формат и събра експерти от цяла Европа. Домакин на събитието бе проект Лагуната на живота / LIFE17 NAT/BG/000558, който е фокусиран върху поддържането на симбиозата човек-езеро в Атанасовско езеро в полза на видовете и местообитанията от европейско значение.

Сред участниците беше и екип на Зелени Балкани, който представи текущия проект LIFE19 NAT/BG/000804 "Живот за Поморийската лагуна" и над 25-годишната работа на сдружението за опазването на влажната зона. В съответствие с темата на панелна сесия 1: Управление на крайбрежните влажни зони и междусекторно сътрудничество, акцентът на презентацията бяха партньорствата и сътрудничествата през годините, както и проблеми свързани с опазването на Поморийската лагуна породени от липса на междусекторно сътрудничество от отговорните институции. Резултат от последното е нарушения хидрологичен режим при изграждането на обходния път на Поморие и последващото спиране на работа от най-старите солници в България.

Поморийско езеро беше представено и в панелна сесия 3: Социално-икономическата стойност на крайбрежните влажни зони в рамките на презентацията на Станимира Делева от БФБ насочена към отговорни дейности на открито в Бургаските влажни зони. За съжаление Поморийската лагуна намери място чрез един друг дългосрочен проблем, а именно нарушенията на режима на защитената зона чрез практикуване на водни спортове (кайт и уинд сърф). Беше обменен опит с колеги от Черна гора, Италия, Франция и Гърция, където са предприети различни действия за опазване на крайбрежните влажни зони.

След срещата, Поморийско езеро беше посетено и от представител на проект LIFE17 NAT/FR/000519 LIFE SALLINA, който опазва солници и крайбрежни лагуни по френското атлантическо крайбрежие в долината на Лоара. Сред целевите за опазване видове на проекта са саблеклюнът, речната рибарка, както и водното конче тъмно водно шило (Lestes macrostigma), които са целеви и за проект Живот за Поморийската лагуна.


  • LIFE среща за иновативни подходи в управлението на крайбрежни влажни зони LIFE среща за иновативни подходи в управлението на крайбрежни влажни зони
  • Екип на Зелени Балкани представи текущия проект LIFE19 NAT/BG/000804 Екип на Зелени Балкани представи текущия проект LIFE19 NAT/BG/000804
  • Презентация за заплахите на Поморийско езеро Презентация за заплахите на Поморийско езеро
  • Участниците в международната среща Участниците в международната среща

  • Поморийско езеро - ято фламинго на фона на нарушителите в езерото Поморийско езеро - ято фламинго на фона на нарушителите в езеротоВиж Зелени Балкани във Facebook