Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 16.12.2022 ] Зимна приказка на Поморийско езеро
Зимата вече набира сила, а Поморийско езеро приютява все по-големи числености от зимуващи видове. По време на последния мониторинг, проведен от нашите експерти, беше регистрирана и активна миграция от север, въпреки сравнително мекото време през последните дни. Понижаването на температурите, скъсяването на деня и обилните снеговалежи в северните части на континента карат хиляди пернати да предприемат дълго и изтощително пътешествие на юг, до места като Поморийско езеро, където намират храна, спокойствие и почивка.
 
Сред по-интересните наблюдения беше миграцията на бели ангъчи и присъствието на хиляди индивиди от вида в езерото, чието оперение блещукаше във водите му като коледна украса. Освен красива гледка, те представляват и рекордна за езерото численост на вида – 3057 индивида. Зимната приказка се допълваше и от други посетители от далечния север, като голям свирец, червеноклюна потапница, среден нирец, ято сгушени саблеклюни и множество дъждосвирци. Всичко това беше на фона на активен прелет на хищни птици на юг, също търсещи подслон от суровите зимни условия на север.
 
Екипът ни по проект „Живот за Поморийската лагуна“ продължава да полага грижи за това безценно за птиците и природата място.


  • Ангъчи в полет Ангъчи в полет
  • Ято ангъчи и други видове в езерото Ято ангъчи и други видове в езеротоВиж Зелени Балкани във Facebook