Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 14.03.2023 ] Участие на Зелени Балкани в международния семинар в Ла Бол, Франция
Сдружение Зелени Балкани взе участие в международен семинар, организиран в рамките на проект LIFE Sallina, с над 150 участници. Срещата се проведе във френския град Ла Бол, в съседство с прочутите солници в Геранд, на френското атлантическо крайбрежие. Солниците в Геранд са известни със своята хилядолетна история, датиращи от желязната епоха. Методът на добив и събиране на солта не са се променили през времето, подобно на солниците в Поморийско езеро в България.

Сред представените резултати от дейностите по проект LIFE Sallina бяха и изградените над 160 изкуствени островчета за гнездене на птици в солниците, в резултат на което числеността на гнездящите двойки саблеклюни там се е увеличил двойно и днес наброява около 1000 двойки. Всичко това се е случило с безрезервната подкрепа на солничарите и собствениците на солници, които сами изграждат повечето от островите.

Екипът на Сдружението представи резултатите от дългогодишната си природозащитна дейност на Поморийско езеро за опазване на солената лагуна, нейните местообитания и видове. Участниците бяха запознати с дейностите и резултатите по проект „Живот за Поморийската лагуна“. Обърнато беше специално внимание на проблемите съпътстващи изпълнението на проекта и опазването на лагуната като цяло – липсата на сътрудничество от страна на държавните институции, както и незаинтересованост на частния сектор. Всичко това представлява сериозна заплаха за бъдещето на лагуната, нейните обитатели, а също и за солодобива в региона.

Силно се препоръчва на българските институции и солопроизводители да се запознаят с опита на френските си колеги. Сътрудничеството между отделните държавни институции, както и между институции и частен сектор (собственици на солници) във Франция е на много високо ниво. В рамките на проект LIFE Sallina са сключени над 250 споразумения със собственици на солници, което свидетелства за изграденото партньорство и сътрудничество между отделните сектори в страната – държавни институции, природозащитни организации и частен сектор.


  • Презентация на Зелени Балкани в Ла Бол Презентация на Зелени Балкани в Ла Бол
  • Представяне на постера на Сдружението Представяне на постера на Сдружението
  • Представяне на постера на Сдружението Представяне на постера на Сдружението
  • Музей на солта в Геранд Музей на солта в Геранд

  • Солниците в Геранд Солниците в Геранд
  • Музей на солта в Геранд Музей на солта в Геранд
  • Музей на солта в Геланд - магазинна част Музей на солта в Геланд - магазинна част
  • Изглед към солниците в Геранд Изглед към солниците в Геранд
Виж Зелени Балкани във Facebook