Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 18.04.2023 ] Отговори на Националната викторина Натура 2000 за 5-ти, 6-ти и 7 клас През първата седмица на април над 600 ученика от 18 училища в страната взеха участие в традиционната викторина за Натура 2000, малкия корморан, червеногушата гъска и гривестата рибарка.

Както обещахме днес публикуваме отговорите на викторината и всеки преподавател ще получи резултатите на своите ученици. По-долу може да изтеглите файла с отговорите.

Специално благодарим на преподавателите:
Илия Илиев и Гергана Младенова от Второ СУ „Никола Вапцаров“ , град  Монтана; Росица Василева от СУ" Христо Груев Данов", Пловдив; Невелина Кикьова и Анелия Шидерова от СУ "Йордан Йовков", Сливен; Красимира Гаврилова от Основно училище "Христо Ботев", Бургас; Ивелина Стоянова от ОУ " Георги Сава Раковски", Bapна; Елеонора Мавродиева и Зоя Златева от СУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Крупник, Благоевградско; Васка Чакърова от ОУ "Любен Каравелов",гр.Бургас; Гергана Комитска от СУ "Христо Ботев" – Враца; Янка Пеева от СУ"Епископ Константин Преславски", гр. Бургас; Венета Кирковска от Основно училище "Кирил Христов", гр. Стара Загора; Ваня Славова от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Сливен; Светослав Георгиев и Ваня Георгиева от Основно училище "Димитър Петров" – Сливен; Магдалена Шурелова от ОУ"Братя Миладинови" – Бургас; Василена Желязкова от ОУ "Д-р Иван Селимински", град Сливен; Марияна Панайотова и Надежда Андонова от ОУ"Христо Ботев"  град Добрич; Минка Генчева от СУ Иван Вазов; Ваня Паскалева от ОУ"Петко Рачев Славейков", Бургас; Стойна Илиева от ОУ "Антон Страшимиров", гр. Варна
 
Всички  участници ще получат сертификат за участие. В зависимост от броя верни отговори, учениците са класирани в различни групи. Участниците с най-голям брой правилни отговори ще получат някоя от следните награди: настолна игра за Натура 2000,  книга за Натура 2000 или защитените видове и информационни материали.
 
Благодарим за усърдието на учениците и техните преподаватели , благодарение на които осъществихме тази образователна дейност!
 

Натура 2000
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Червеногуша гъска
Червеногушата гъска е световно застрашен и защитен вид, обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000. България е важно място за опазването на вида – почти цялата световна популация прекарва зимата в района на Приморска Добруджа.
 
Малък корморан
Само с няколко гнездовища в страната, малкият корморан е един от трите вида корморани, срещащи се в България. Видът е тясно свързан с водоеми и гнезди колониално, което го прави уязвим на безпокойство. Един от видовете най-силно застрашени от изчезване, поради което е строго защитен и обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000.

Гривеста рибарка
В България гривестата рибарка гнезди единствено на Поморийско и Атанасовско езеро. Благодарение на години усилен труд, днес популацията на вида в Поморийско езеро е най-голямата на Балканския полуостров. Вписана като застрашен вид и включена в Директивата за птиците, гривестата рибарка и нейните местообитания са обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000.

За контакти:
Анелия Павлова – координатор проект „ Натура 2000 в България – Нови хоризонти“
тел. 0899269576, apavlova@greenbalkans.org
 

 Виж Зелени Балкани във Facebook