Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 19.06.2023 ] Китоподобните бозайници в Черно море и прилепите в България – презентация в Поморие
На 18.06.2023 (неделя) се проведе презентация в Посетителския център „Поморийско езеро“.

Представянето беше на тема китоподобните бозайници в Черно море и прилепите в България. Анелия Павлова, координатор по проект „Натура 2000 в България – нови хоризонти“ представи пред жителите и гостите на ПОморие интересни факти за морските бозайници, както и скрития живот на прилепите. Участниците бяха силно заинтересовани и имах множество допълнителни въпроси. Времето от 1 час никак не стигна и обещахме пак да се видим в Посетителския център, но на друга тема за видовете от Натура 2000. Всички участници получиха информационни материали за китоподобните – детската книжка за делфините, както и настолна игра за морските обитатели.

Благодарим за гостоприемството на Зоя Колчева – уредник на Посетителски център „Поморийско езеро“.

Китоподобните в Черно море
В Черно море се срещат 3 вида китоподобни – афала, обикновен делфин и морска свиня, ендемични за нашето море. Преследвани в миналото, днес не се знае много за състоянието на популациите на трите вида. Афалата и морската свиня са обект на защита от екологичната мрежа Натура 2000, за чието опазване се обявяват морски защитени зони.
 
За прилепите:
В България се срещат 33 вида прилепи, всички са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а техните убежища са защитени в рамките на екологичната мрежа Натура 2000.
 
Натура 2000
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.
 
За контакти:
Анелия Павлова – Координатор – моб. тел. 0899269576, e-mail: apavlova@greenbalkans.org


  • презентация в Посетителския център презентация в Посетителския център "Поморийско езеро"
  • презентация в Посетителския център презентация в Посетителския център "Поморийско езеро"
  • презентация в Посетителския център презентация в Посетителския център "Поморийско езеро"Виж Зелени Балкани във Facebook