Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 04.09.2023 ] Издаден е нов актуализиран и допълнен списък на видовете птици в района на Поморийско езеро
В края на месец август приключи проект „Живот за Поморийската лагуна“, който включваше дейности по проучване и опазване на орнитофауната в Поморийско езеро – една от влажните зони по нашето крайбрежие с огромно значение за птиците, както за зимуващите и прелитащи от тук мигриращи видове, така и за гнездящите.

В рамките на проекта беше провеждан редовен мониторинг в района на лагуната, като за период от три години бяха проведени 105 мониторинга, включващи пълна обиколка на езерото и прилежащите му територии, бяха отчетени по около 200 теренни дни на година – опръстеняване на птици, наблюдение на опръстенени птици по време на миграция, мониторинг на гнездовия успех. Благодарение на всичко това регистрираните видове само в рамките на проекта достигнаха 132. Птичето богатство и красотата на Поморийската лагуна привлича стотици любители на птиците и природата от цял свят всяка година. Техният принос към актуализирането на списъка е безценен, като немалка част от видовете в него са благодарение на данни, споделени от тях. С това списъкът с видове срещащи се в района на Поморийско езеро нарасна на 297!

Богатият набор от данни позволи да бъде преиздаден списъкът на видовете птици, срещащи се в района на Поморийско езеро. Изданието включва пълен списък с видовете, регистрирани в Поморийско езеро до момента, техният статус, численост и подходящ период, в който да ги наблюдавате. Включено е подробно описание на района, карта на езерото, снимки на по-интересните и редки видове.

Повече любопитни подробности, както и кои са новите видове, допълващи и без друго богатата орнитофауна на това малко, но безценно късче от природата, ще може да научите, като разгледате изданието в нашия сайт – „The birds of Pomorie Lake. Status and Checklist. Revised and updated second edition.“
Виж Зелени Балкани във Facebook