Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 29.09.2023 ] Участие на Зелени Балкани на международната конференция „One Health and Zoology“
Дейностите на Зелени Балкани по проучване и опазване на черноморските бозайници, осъществени с подкрепата на OceanCare, както и на птиците в Поморийско езеро, в рамките на проект LIFE for Pomorie Lagoon, бяха представени на Международната конференция „One Health and Zoology“, която се проведе в периода 27-29 септември 2023 г. в гр. Хисаря.

Научният форум се организира от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” – Катедра Зоология, Националния център по заразни и паразитни болести, Медицински университет – Пловдив, Българското научно дружество по Епидемиология на инфекциозните и неинфекциозните болести, Българска агенция по безопасност на храните с активната подкрепа на Министерството на здравеопазването и Югоизточноевропейски център за наблюдение и контрол на инфекциозните болести в Тирана.

Участието на Сдружението беше под формата на презентация и постер. В презентацията бяха представени резултати от проведените четири годишни проучвания през летния сезон за численост, плътност и разпространение на китоподобните в българските шелфови води на Черно море. Постерът представи резултатите от осъществените проучвания на гнездящите видове птици, обект на опазване в ЗЗ Поморийско езеро и въздействието от осъществените природозащитни дейности в рамките на проект LIFE19 NAT/BG/000804 "Живот за Поморийската лагуна".

One Health е интегриран, обединяващ подход в екологията, който цели устойчиво балансиране и оптимизиране на здравето на хора, животни и екосистеми. Подходът се фокусира върху зоонозните заболявания и борбата с тях чрез обединяване на усилия от експерти в секторите хуманитарна и ветеринарна медицина, зоология и опазване на околната среда. Основната идея е, че за здраво общество е необходима здрава околна среда, биоразнообразие и екосистеми, функциониращи балансирано и устойчиво, а темата е особено актуална днес пред настъпващите климатични промени.

Форумът предостави възможност на научни изследователи, университетски преподаватели, студенти, зоолози, еколози, ветеринарни лекари, епидемиолози, микробиолози, вирусолози и други експерти да представят научни резултати и да обменят опит и идеи.


  • Международна конференция „One Health and Zoology“ Международна конференция „One Health and Zoology“
  • Международна конференция „One Health and Zoology“ Международна конференция „One Health and Zoology“
  • Международна конференция „One Health and Zoology“ Международна конференция „One Health and Zoology“
  • Международна конференция „One Health and Zoology“ Международна конференция „One Health and Zoology“

  • Международна конференция „One Health and Zoology“ Международна конференция „One Health and Zoology“
  • Международна конференция „One Health and Zoology“ Международна конференция „One Health and Zoology“Виж Зелени Балкани във Facebook