Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 12.03.2009 ] Половин тон боклук от километър плажна ивица

Плажна ивица попада в защитена местност Поморийско езеро, но за съжаление, всяка година по-безотговорните туристи отрупват великолепните дюни с най-разнообразни боклуци. Само за няколко часа доброволци на Сдружение Зелени Балкани събраха около 500 килограма отпадъци, сред които бяха преброени над 600 гилзи от ловно оръжие. Въпреки старанието на доброволците, под пясъка и разцъфналите храсти вероятно са останали още стотици следи от стрелба по дивите птици.


Поморийско езеро се обитава от 266 вида птици и е защитена местност от 2001г., а от 2002г. е част от списъка на Рамсарската конвенция за световно значимите влажни зони. Като защитена зона от екологичната мрежа НАТУРА 2000 Поморийско езеро опазва 149 вида птици и 9 значими за Общността природни местообитания, сред които бели и сиви дюни.

Освен почистването на пясъчната коса екипът на Зелени Балкани проведе и обучение за разпознаване на дивите птици и растения в района на езерото. Лицензирани към БАН специалисти запознаха доброволците с основните принципи при опръстеняването на диви птици.

Фотографи: Иван Маламов, Любомир Янков, Нели Арабаджиева


За повече информация:
Нели Арабаджиева, Зелени Балкани, тел: 0884257711  • Плажът на Поморие Плажът на Поморие
  • И бетон на плажа И бетон на плажа
  • Почистването Почистването
  • Почистването Почистването

  • Екипът Екипът
  • Малка част от събраните патрон Малка част от събраните патрон
  • Обучението Обучението
  • Езерото Езерото
Виж Зелени Балкани във Facebook