Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 28.09.2009 ] Започва изграждането на Посетителски център за опазване на Поморийско езер Изграждането на природозащитния център на брега на Поморийско езеро има за цел да подпомогне дългосрочното опазване на биоразнообразието на солената лагуна, която е защитена местност от 2001 г., а от 2007 г. е част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България по Директивата за опазване на птиците и Директивата за опазване на природните местообитания. Поморийско езеро е един от 10-те обекта в България, включени в Списъка на влажните зони с международна значимост за опазване на водолюбивите птици. Макар и не голямо по площ, езерото дава подслон на 268 вида птици, голяма част, от които редки и застрашени. Друга важна особеност на езорото е, че от незапомнени времена от него сe добива сол, а от 19 в. от езерото се извлича и лечебна кал.

Любители на орнитологичния туризъм от цял свят посещават езерото всяка година, за да се любуват на птиците, от които най-голяма атракция представлява колонията от гривести рибарки. В близост до специално изградения изкуствен остров, на който гнездят рибарките, ще бъде построен и новият посетителски център, който ще допринесе за развитието на екологичния туризъм в района на значимата влажна зона.

За допълнителна информация:
Валентина Фиданова - Зелени Балкани
vfidanova@greenbalkans.org

Виж Зелени Балкани във Facebook