Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 19.10.2009 ] Церемония по откриване на строежа на посетителския център на Поморийско езеро Изгражането на природозащитния център е последен етап от проекта на Зелени Балкани „Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление”, финансиран от Глобалния екологичен фонд (GEF) и Световна Банка.

Новият център ще обслужва опазването на солената лагуна и нейното уникално биоразнообразие и ще играе съществена роля при развитието на района като обект на екологичен туризъм. Според Зелени Балкани при по-добър мениджмънт и отговорност към природното богатство на Поморийско езеро, то притежава всички качества да се превърне в атрактивно място за екологичен туризъм. Една от основните цели за изграждане на новия посетителски център е да подпомогне популяризирането на езерото като ценен природен обект, достоен да бъде опазван и посещаван от любителите на дивата природа.

Към момента се финализират и останалите дейности по проекта, сред които ремонт на единствения канал, свързващ Поморийско езеро и морето и възстановяване хидрологичния баланс на езерото, изготвяне на проект за предпазване на езерото от навлизане на сладки води, изготвяне на проект за изкуствен остров за редки наземно-гнездящи птици, създаване на План за управление на комплекса от защитени територии, хидро-химичен мониторинг на водата на езерото, мониторинг на биоразнообразието, както и изпълнение на програма от образователни екологични дейности с училищата в Поморие.

Посетителският център се изгражда на брега на Поморийско езеро до Музея на солта. На официалното откриване на строителните работи присъстваха, председателят на Управителния съвет на Зелени Балкани - Тома Белев, Ръководителят на проекта Валентина Фиданова, кметът на Поморие инж. Петър Златанов, депутатът в НС на Република България г-н Иван Алексиев, представители на РИОСВ- Бургас и представители на общинската администрация в града. Според обичая, след освещаването отслужено от свещенослужител, г-н Златанов счупи бутилка червено вино в основите на новостроящата се сграда.


За допълнителна информация:
Нели Арабаджиева – Връзки с обществеността narabadzhieva@greenbalkans.org, тел: 0884257711,
Валентина Фиданова – Ръководител на проекта 0884343048,
www.greenbalkans.org


  • Церемонията Церемонията
  • Церемонията започна със служба Церемонията започна със служба
  • Коктейл Коктейл
  • Подаръци за всички Подаръци за всички

  • Тома Белев дава интервю Тома Белев дава интервю
  • GEF GEF
  • Световна банка Световна банка
  • Община Поморие Община Поморие

  • МОСВ МОСВВиж Зелени Балкани във Facebook