Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
Партньори и донори Екипът на Зелени Балкани изказва своята благодарност към различните институции, организации, фирми и граждани, които подкрепят опазването на Поморийско езеро.

Партньори:

МОСВ
РИОСВ Бургас
Общински съвет Поморие
Община Поморие
Басейнова дирекция Черноморски регион
ИАОС – РЛ Бургас
РДГ Бургас и ИАГ
РИОКОЗ Бургас
Областна управа Бургас

Черноморски солници АД
Солари – 98 АД
Музей на солта – Поморие
Историческия музей – Поморие
Природонаучен музей Бургас
Фондация „Зелен бряг” – Каблешково
Сдружение „Чисто море” – Поморие
Гранд хотел Поморие
Специализирани Болници за Рехабилитация – Национален Комплекс (СБР-НК) ЕАД – филиал Поморие
НЧ „Просвета” и НЧ „Светлина” – Поморие
СОУ „Иван Вазов” – Поморие
ОУ „Христо Ботев” – Поморие
Общински Детски Компелкс – Поморие


Донори:

Глобалния екологичен фонд и Световна Банка
Европейската комисия
Посолството на Кралство Холандия в България
Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"
Българо-швейцарската програма за опазване на биологичното разнообразие
Британски тръст доброволци за консервация (BTCV)
Корпуса на мира САЩ
Виж Зелени Балкани във Facebook