Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
Образователни и информационни дейности Програма за екологично образование

Зелени Балкани провежда програма за екологично образование в училищата на Поморие, Бургас и региона, включваща лектории, залесявания, конкурси за рисунки и есета, наблюдения на птици на езерото, чествания на международни дни свързани с екологията, олимпиади и др. Програмата цели да запознае децата с богатото биоразнообразие, което се съхранява в непосредтвена близост до тях в района на Поморийско езеро. Допълнително са представени и различни други аспекти свързани с опазването на природата: промените в климата, замърсяването на водите и въздуха, нуждата от рециклиране на отпадъците и пестене на природните ресурси, опазването на Черно море и др. В резултат на тези дейности са създадени добри контакти и връзки с учителите и децата от ОУ „Христо Ботев” и СОУ „Иван Вазов” от Поморие, Природонаучния музей Бургас, Районния инспекторат по образование - Бургас и др. Общо в програмата са включени над 100 деца от училищата в Поморие и района. През 2009 г. Международният Ден на Влажните зони – 2 февруари, беше честван в партньорство с Дирекцията на ПП "Странджа", като беше организирана викторина "Помориада", а наградите бяха осигурени от дирекцията на парка. Информация за честването беше качена на интернет страницата на секретариата на Рамсарската конвенция.
За целите на образователната програма са изготвени различни информационни материали: пъзел "Поморийско езеро" за най-малките и серия плакати "Фауната на Поморийско езеро" за по-големите, както и дипляна с карта на езерото и различните негови обитатели.
Образователната програма ще продължи и ще бъде една от основните дейности при функционирането на новооткрития Посетителски център за опазване на Поморийско езеро. В него малки и големи посетители ще могат да научат за богатството на Поморийско езеро като безценно местообитание на много видове и като изочник на ценни природни ресурси – морска сол и лечебна кал.

Информационни дейности

От самото начало на дейностите на Зелени Балкани в района на Поморийско езеро, голяма част от усилията са насочени към информирането на обществеността. За целта са поставени информационни табели, маркирани са границите на защитената местност, публикувани са различни печатни материали: плакати, дипляни, лепенки, информационни листове и др. Организирани са учебни пътувания, семинари, срещи и дискусии с обществеността по въпросите, засягащи опазването на Поморийско езеро и устойчивото управление на природните ресурси. При провеждането на всяка консервационна бригада от 1996 г. досега редовно се информират медиите и се представят резултатите от работата. От 2008 г. започва прилагането и на нова форма за представяне на Поморийско езеро пред широката публика: провеждането на Екофестивал "Магията на Поморийско езеро". Чрез този широк форум се дава възможност да се представи цялостно районът на езерото от различни гледни точки: като уникална природна територия, като източник на важни ресурси за хората, като място за рекреация и възстановяване, като обект на културния и познавателния туризъм и др. С изграждането на Посетителски център за опазване на Поморийско езеро дейностите по информиране и повишаване знанията на обществото ще бъдат допълнени и ще се осигури устойчивост на тяхното осъществяване за в бъдеще.

Виж Зелени Балкани във Facebook