Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
Работни ваканции на Поморийско езеро Ежегодните работни ваканции на Поморийско езеро се провеждат от 1996 г. благодарение на съвместните усилия на Зелени Балкани и Британския Тръст на Доброволците за Консервация (BTCV). Чрез тези ваканции, познати още като работни бригади, голям брой ентусиасти и доброволци от България, Великобритания, САЩ, Нова Зеландия, Македония, Турция и Русия са съчетали своя отпуск и обичта си към природата с доброволен труд в името на нейното опазване.

Работните бригади се осъществяват в рамките на една седмица в края на август или началото на септември и целят изграждането и поддържането на местообитание за гнездене на редки наземногнездящи птици.

До момента в работните ваканции са взели участие над 250 доброволци. Положени са над 2 500 човекодни доброволен труд в грижа за защитените видове.

Благодарение на тези усилия в Поморийско езеро има възстановени нови гнездови местообитания на рибарки, саблеклюни и други дъждосвирцови птици, на които гнездят над 3 000 птици от вида гривеста рибарка. Новосформираната благодарение на успешните консервационни дейности колония представлява една от най-големите колонии на вида в Югоизточна Европа и е голяма атракция за любителите на орнитологичния и познавателния туризъм.

Резултатът от консервационните дейности е един от най-значимите за българската природозащита по отношение на опазване на редки видове.
В началото на работните ваканции през 1996 г. в солената лагуна на Поморие са преброени само 6 двойки от редкия вид Гривеста рибарка (Sterna sandvicensis), докато през 2009 г. на новите гнездови местообитания вече гнездят близо 1 500 двойки от този рядък вид!
Виж Зелени Балкани във Facebook