Зелени Балкани
Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013"
Европейски фонд за регионално развитие
Национална стратегическа референтна рамка
Министерство на околната среда и водите
Зелени Балкани
Български Български     English English

header
Основни дейности:

Възстановителни и консервационни дейности за приоритетни видове водолюбиви птици
Опазване на приоритетни крайбрежни и халофитни местообитания и крайбрежни пясъчни дюни
Дейности по информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура


Информационни и публични дейности


Виж Зелени Балкани във Facebook