Къщички за прилепи
Как да си направим къщичка за прилепи

Не сте чували за "къщички за прилепи", нали?
Въпреки, че у нас прилепите не са сред най-любимите животни, те са изключително полезни и редки видове, които по никакъв начин не вредят на човека. Единствено предрасъдъци, страх и незнание са причина за техния "лош имидж".
Тези тайствени и интересни животни се хранят изцяло с насекоми (видовете срещащи се в България) и по тази причина ни оказват незаменима помощ, при борбата с вредителите.
Въпреки това, както и много други видове, прилепите намаляват заради загубата на техните местообитания (като например старите, вековни гори) и страдат от липсата на подходящи убежища.

Всеки от нас може да помогне за опазването на прилепите и да проведе интересни наблюдения върху начина им на живот, като направи и постави на подходящи място къщичка за прилепи. Това е лесно и полезно, а и ако във вашата къщичка се засели прилеп, това е доста по-интересно, от това да си имате къщичка с врабче или синигер или пък гнездо на лястовица на прозореца ;)

Най-лесния вариянт да си направите къщичка за прилеп е тя да наподобява тази за пойни птички - а защо да не направите и от двата вида къщички, показани на схемите тук. Следвайте следните указания:

Къщичка за гнездене на дребни птици
Дъска с размери 1500 мм. дължина, 150 мм. широчина и 15 мм. дебелина трябва да бъде разрязана на секции, както е показано на Diagram 1. Вътрешността на гнездилката трябва да бъде поне 100кв. см. и долната част на отвора поне на 13 см. от дъното.
Отвора на входа зависи от размера на птиците, които се опитваме да привлечем. Той може да бъде 25 мм. за дребните видове синигери, 28 мм. за големи синигери и 32 мм. за домашни и испански врабчета.
Вътрешната повърхност на къщичката трябва да не бъде шлифована и да е грапава, за да позволява на малките птици да се катерят по нея.
На дъното на къщичката трябва да са пробити дренажни дупки, а в горната част на страничните стени - оставени дупки за вентилация /или да са разпробити.
Допуска се използването само на нетоксични защитни покрития за дърво и само от външната страна на къщичката.
Гнездилката трябва да бъде поставена на 2-5 височина на дървото, с лице между север и югоизток. При поставянето на къщичките вътре се поставят малко дървени стърготини.
 

Къщичка за прилепи
Конструкцията е сходна с тази на къщичките за птици, но без кръглия отвор отпред. Вместо това 15-20 mm процеп е направен в задната част на дъното на къщичката (през него влитат прилепите). (Diagram 5). Вътрешната повърхност и мястото преди входа се набраздява с трион, което позволява на прилепите да се прикрепят (може надлъжно на входа да се прикрепи малка дъсчица).
Къщичката трябва да бъде поставена на 3 до 5 метра височина, с изглед на север, югозапад или югоизток, така че да бъде огрявана от слънцето само през част от деня.
 

При поставянето на къщичката имайте в предвид следните неща:

 • Не полирайте дървесината - нанесете и допълнителни неравности с триона - така ще дадете възможност на прилепите да се катерят и по-лесно да се прикрепят към стените и.
 • Не лакирайте къщичката - много от лаковете за дървесина могат да убият прилепите.
 • Най-доброто място за поставянето на къщичката е дърво. Може да
  поставите по няколко къщички на дърво - прилепите обичат да се местят от убежище в убежище през различните части на деня или през различните сезови, заради температурните промени.
 • Поставете къщичката колкото можете по-високо, за да предотвратите
  посещението и от хищници. Добре е да поставите къщичката на поне 5 метра височина, тъй като някои видове, като например ръждивите вечерници рядко се заселват в убежища на по-ниска височина.
 • Почистете клонките около къщичката, така че прилепите лесно да могат да влитат и да излитат от нея.
 • Къщичките могат да бъдат поставени и на сгради - едно добро място е например под стрехата, което ще предпази къщичката от дъжда.
 • Може да отнеме време докат оприлепите открият и се заселят в къщичката  ви, но ако тя остане незаета 3 години, тогава я преместете. Може да разберете дали е заета, освен чрез наблюдения и като видите дали има следи от екскременти по земята под нея.

 

Разбира се, има и много други вариянти на къщичките за прилепи. Други схеми и чертежи можете да намерите на тези сайтове:
http://www.npwrc.usgs.gov/resource/wildlife/ndblinds/johnbat.htm
http://www.batcon.org/pdfs/bathouses/SingleChamberBHPlans.pdf
http://www.dnr.state.md.us/wildlife/bats/pasmbatboxplan.pdf
http://www.wildaboutgardening.org/images/batbirdhouse.htm
http://www.wildaboutgardening.org/en/dig_dwell_den/section4/index.htm
http://www.nwf.org/Get-Outside/Outdoor-Activities/Garden-for-Wildlife/Gardening-Tips/Build-a-Bat-House.aspx


Използвани са материяли от сайтовете (на английски език):
http://www.lincstrust.org.uk/factsheets/batbox/index.php
 
Виж Зелени Балкани във Facebook