Лечение и рехабилитация на прилепи
Лечение и рехабилитация на прилепи

Лечението и рехабилитацията на прилепите са неделима част от мерките за тяхното опазване.

 • Спасяването на индвиди може да подпомогне оцеляването на видовете им в дивата природа.
 • Прилепите са видове с висок консервационен статус. Те са редки животни, за които спасяването на всеки един индивид е от значение.
 • Прилепите са видове с "бавно" възпроизвеждане.Те раждат по едно или две малки, веднъж в годината. Ето защо е важно спасяването на всеки един индивид.
 • Получаваме ценна информация за тяхното разпространение.
 • Събираме други данни за прилепите - биология, физиология, вътрешни и външни паразити, миграции.
 • Показваме на хората, че прилепите са важни!
 • За да помогнем ;)

На кого да се обадим, ако открием наранен, изтощен или болен прилеп?

 • Отговорни институции – Регионални инспекции по околна среда и води
 • Спасителени центрове по реда на ЗБР – понастоящем такъв е Спасителния център на Зелени Балкани в Стара Загора
 • Други институции или ветеринарни клиники – СЛЕД НАСТАНЯВАНЕ ОТ РИОСВ
 • Ветеринарна амбулатория, регистрирана по ветеринарното законодателство и квалифицирани ветеринарни лекари.

! Моля обърнете внимание, че дори отлични ветеринарни лекари, работещи за домашни животни имат нужда от консултацията на специалисти по прилепите, относно тяхната биология и екология.

! Всички хора, които полагат грижи за прилепи или съдействат за приемането и настаняването им в оторизирани за целта места, трябва да разполагат с Разрешителни по Наредба № 8 към ЗБР за отглеждане и транспортиране на прилепи.

 


     
Documents to download Size Type
Лечение и рехабилитация на прилепи -презентация 2 Mb pdf
Книжка Грижа за прилепите 10 Mb pdf 
Виж Зелени Балкани във Facebook