Сигнали за наличие на защитени видове в сгради
Моля, попълнете формата

 

 

Дейността е част от Проект „Диви съседи“ – опазване на редките видове, обитаващи сградите в Стара Загора“, финансиран по програма „Ти и Лидл за по-добър живот“.

Проектът цели решаването на един от най-актуалните и сериозни проблеми, свързани с унищожаването на защитени видове в национален мащаб, а именно – унищожаването на индивиди и техните местообитанията им по време на мерките за енергийна ефективност и санирането на сградите.


    
 
Виж Зелени Балкани във Facebook