Сигнали за наличие на защитени видове в сгради
Моля, попълнете формата

 

 

Системата за подаване на сигнали за наличие на защитени видове в сгради е част от проект „Диви съседи“ – опазване на редките видове, обитаващи сградите в Стара Загора“. Проектът се осъществи благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

Проектът цели решаването на един от най-актуалните и сериозни проблеми, свързани с унищожаването на защитени видове в национален мащаб, а именно – унищожаването на индивиди и техните местообитанията им по време на мерките за енергийна ефективност и санирането на сградите.


    
 
Виж Зелени Балкани във Facebook