Новини

[12-10-2018] Нощ на прилепите в Плевен
На 10ти октомври в Регионален Исторически Mузей - Плевен отбелязахме Нощта на прилепите.
Домакините от музея бяха поканили малки и големи, за да научат интересни факти за прилепите от екипа на Зелени Балкани. Ние от своя страна бяхме подготвили презентация за тайнствения свят на прилепите, съчетана с екипировката и техниката, която използваме при изследването на летящите бозайници. След това любознателните посетители имаха възможност да направят нещо за спомен – оригами прилеп или прилепна маска. На класовете бяха раздадени информационни материали – дипляни, плакати и детската книжка за прилепчето Дарки, които да използват в училище.

Приятно бяхме изненадани от любознателните бъдещи изследователи, които активно участваха в Нощта на прилепите! Благодарим Ви!

Повече снимки може да видите на фейсбук страницата на Зелени Балкани.

Благодарим на домакините от Регионален Исторически Музей – Плевен, с които отбелязахме събитието прекрасно, както винаги!

За контакти:
Анелия Павлова – Зелени Балкани
Тел. 0899269576; e-mail: apavlova@greenbalkans.org


Допълнителна информация:
Натура 2000

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Прилепи
В България се срещат 33 от всички 35 вида прилепи за Европа и са от ключово значение за екосистемите. Всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а горските и подземните местообитания на видовете са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.


  
Виж Зелени Балкани във Facebook