Новини

[12-10-2018] Нощ на прилепите в Ловеч
На 11-ти октомври отбелязахме Нощта на прилепите в Ловеч.

Нощта превърнахме в ден, като се събрахме в Музейна сбирка Васил и Атанас Атанасови към Регионален Исторически Музей - Ловеч. Благодарение на партньорите от община Ловеч множество класове от различни училища успяха да посетят събитието. За няколко часа близо 150 деца чуха и видяха презентацията за летящите бозайниците и методите, чрез които ги проучваме. За да остане споменът от празника на прилепите, учениците си направиха прилепни оригами и маски, като учителите получиха и информационни материали – дипляни и плакати, които да разпространят в училище.

Благодарим за доброто сътрудничество с Регионален Исторически Музей – Ловеч и община Ловеч и се надяваме някои от присъстващите ученици да помагат в организирането на Нощта на прилепите в града догодина.

Повече снимки може да видите на фейсбук страницата на Зелени Балкани.

За контакти:
Анелия Павлова – Зелени Балкани
Тел. 0899269576; e-mail: apavlova@greenbalkans.org


Допълнителна информация:
Натура 2000

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Прилепи
В България се срещат 33 от всички 35 вида прилепи за Европа и са от ключово значение за екосистемите. Всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а горските и подземните местообитания на видовете са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.


 
 
Виж Зелени Балкани във Facebook