Новини

[23-10-2018] Монтирани са първите къщички за прилепи и бързолети в Стара Загора
Първите за град Стара Загора къщички за прилепи и бързолети бяха монтирани от Зелени Балкани на сградите на РИОСВ – Стара Загора и Областна управа. Това стана с любезното съдействие на двете институции.
Къщичките са изработени от Зелени Балкани, със съдействието на социалната мрежа за дарителство Ятото и с подкрепата на гражданите, съмишленици на кампанията „Диви съседи“.

Диви съседи е кампания, която цели повече граждани да научат за наличието на защитени видове, обитаващи сградите. Реално хиляди бързолети и прилепи обитават  фугите на панелните блокове. При санирането на сградите, не само се унищожават техните убеща, но ако това се извършва през периодите на отглеждане на малките (при прилепите и бързолетите) или през зимуването (на прилепите, когато те спят зимен сън), това е причина за буквалното зазиждане на хиляди живи животни!

Освен, че става дума за изключително полезни животни, които се хранят с насекоми вредители и имат уникална екологична функция, става дума за защитени видове. За всички защитени видове, Законът за биологичното разнообразие забранява тяхното убиване и безпокойство. Въпреки това обаче, при Програмата за саниране не са предвидени мерки, които да опазват защитените видове, обитаващи сгради.

Целите на кампанията на Зелени Балкани са две:
- да се предвиди процес на оценка за наличието на защитени видове, преди да започне санирането, което да позволи на експертите да предложат мерки за тяхното опазване.
- да се предвиди като част от програмата поставянето на компенсаторни убежища – къщички за прилепи и бързолети.

По този начин няма да се стигне до драстичен спад в популациите на тези ценни животни, както това се е случило в много страни от Европа и което след това налага инвестирането на огромни средтва и усилия в тяхното опазване.

Поставянето на първите къщички за прилепи и бързолети в град Стара Загора цели именно демонстриране на нуждата от решаване на този проблем, както и изостряне на общественото внимание по тази важна тема.

За допълнителна информация:
Елена Стоева, моб.тел. 0887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.org

Дейността е част от Проект  „Диви съседи“ – опазване на редките видове, обитаващи сградите в Стара Загора“, финансиран по програма „Ти и Лидл за по-добър живот“.

               

 
 
Виж Зелени Балкани във Facebook