Новини

[05-10-2018] Нощ на прилепите в Бургас и Поморие
На 4 и 5 октомври отбелязахме нощта на прилепите в Бургас  и Поморие.
Заедно с екипа на Зелени Балкани, колегите от Българска Фондация Биоразнообразие и Пещерен Клуб Непиаст, организирахме и проведохме Нощта на прилепите в морското казино в гр. Бургас. Множество деца с родители участваха в изработването на прилепни маски, случаха с интерес презентацията за прилепите и накрая завършихме с подслушване с детектор за ултразвуци.

На 5 октомври в Поморие екипът на Зелени балкани беше гост в СУ „Иван Вазов”. Нощта на прилепите отбелязахме в 7 и 9 клас , като им представихме интересни факти за прилепите и след това направихме викторина.

Контакти:
Анелия Павлова - Координатор - тел.0899269576
e-mail: apavlova@greenbalkans.orgДопълнителна информация:
Натура 2000

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Прилепи
В България се срещат 33 от всички 35 вида прилепи за Европа и са от ключово значение за екосистемите. Всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а горските и подземните местообитания на видовете са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.Дейностите на Зелени Балкани за Нощта на прилепите в Бургас и Поморие се осъществяват по проект:

  
Виж Зелени Балкани във Facebook