Новини

[12-11-2018] Прилепен следобед в Културния център, с. Житница
Преди да дойде есенния студ, успяхме да направим още един прилепен следобед и да разкажем на още деца колко интересни са прилепите.

Този път бяхме на гости на Културен център с. Житница. Започнахме с малка презентация за тайнствения свят на прилепите и продължихме с изработването на прилепни маски. Децата и родителите им имаха възможност преди това да разгледат изложбата на удивителните прилепи и банерите с прилепна информация. След като всички изработиха своите маски излезнахме да проверим навън дали по залез в този ноемврийски ден/вечер има все още активни прилепи и да ги подслушваме с ултразуков детектор. Всички деца знаеха, че през лятото в църквата е имало размножителна колония от женски прилепи, които са отгледали своите малки и сега са си отишли. А пък ние от Зелени Балкани им казахме, че са имали за съседи един от видовете от подковоносите прилепи. За съжаление по залез, близо до нас се скараха две кукумявки и това вероятно е прогонило всички ловуващи прилепи. Разбира се, децата не останаха разочаровани и все пак чуха звуци от прилепи, записани с ултразвуков детектор. Всички участници получиха печатни материали, които да споделят вкъщи и в училище.

Благодарим на домакините от Културен Център, с. Житница!

За контакти:
Анелия Павлова – координатор Зелени Балкани
тел. 0899269576; e-mail: apavlova@greenbalkans.org


Допълнителна информация:
Натура 2000

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Прилепи
В България се срещат 33 от всички 35 вида прилепи за Европа и са от ключово значение за екосистемите. Всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а горските и подземните местообитания на видовете са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.Информационните дейности за прилепите се изпълняват по проект:
 
Виж Зелени Балкани във Facebook