Новини

[21-11-2018] Презентации в Биологическия факултет на Пловдивския университет
През ноември екипът на Зелени Балкани беше 2 пъти гост на Студентски клуб „ЕСЕТРА” ” – Биологически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

По покана на студентския клуб Полина Христова разказа за китоподобните в Черно море. Представени бяха дейностите по проучване на морските бозайници за последните 2 години, които се осъществяват от екип на "Зелени Балкани". Представянето на презентацията "От Дуранкулак до Резово или имат ли почва делфините у нас" се осъществи в следобедните часове на 6 ноември, а на  присъстващите студенти бяха раздадени материали за китоподобните в България.

Само 2 седмици по-късно – на 20 ноември отново бяхме в 14 аудитория на Биологическия факултет. Този път Анелия Павлова разказа за методите, чрез които проучваме прилепи и за прилепарите в България. Не само студентите, но и други любознателни участници имаха възможност да разгледат научни публикации по темата, както и да си вземат информационни материали.

Благодарим за поканата на Студентски клуб „ЕСЕТРА” – Биологически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”


За контакти:
Полина Христова (специалист комуникации) тел. 0882508721, phristova@greenbalkans.org
Анелия Павлова (координатор) тел. 08999269576, apavlova@greenbalkans.org


Допълнителна информация:
Натура 2000

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Китоподобни
В Черно море се срещат 3 вида китоподобни – афала, обикновен делфин и морска свиня, ендемични за нашето море. Преследвани в миналото, днес не се знае много за състоянието на популациите на трите вида. Афалата и морската свиня са обект на защита от екологичната мрежа Натура 2000, за чието опазване се обявяват морски защитени зони.Представянето на екипа се осъществи благодарение на проект:

  
Виж Зелени Балкани във Facebook