Новини

[14-05-2019] При нашите приятели от ОУ „Алеко Константинов”, Пловдив
За да затвърдим познанията за видовете включени в НАТУРА 2000, посетихме учениците от  клуб "Екология" от 4 "в" клас при г-жа Стоицова преди началото на лятната ваканция.

Този път младите природозащитници научиха, че в нашата страна се срещат 33 вида прилепа от 35 в Европа! Много от техните убежища като пещерите – попадат в екологичната мрежа НАТУРА 2000, но също така може да ги намерим и във фугите на панелните блокове. След като загасихме и лампите - нямаше как да не се потопим в света на прилепите. Пещерната каска и челник на Анелия Павлова от екипа на проект "Натура 2000 в България - Нови Хоризонти" използвахме като светлинен източник и се получи много приятна атмосфера.
След като младите еколози научиха за летящите бозайници, светнахме лампите и дойде време да разкажем и за морските бозайници. Посредством анимации, снимки и нашия делфин Поли – учениците разбраха устройството на китоподобните, а чрез карти на Черно море - видяха кои са морските НАТУРА зони, които са определени с цел – опазването на китоподобните.

Благодарим на феновете на природата!

До нови срещи следващата учебна година!

Събитието е част от Националната  кампания на Зелени Балкани за отбелязване на Деня на НАТУРА - 21-ви май. Организацията чества датата със серия от изяви, през месец май - месец на НАТУРА 2000.

За контакти:
Анелия Павлова - Координатор - тел. 0899269576; e-mail: apavlova@greenbalkans.org


Допълнителна информация:
Натура 2000

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Прилепи
В България се срещат 33 от всички 35 вида прилепи за Европа и са от ключово значение за екосистемите. Всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а горските и подземните местообитания на видовете са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. 
 
Виж Зелени Балкани във Facebook