Новини

[09-08-2019] Лятна Академия за децата на с.Труд
По идея и организация на кмета на с.Труд - Красимир Минков, и с подкрепата на Фондация "Евроразвитие 2007", НЧ "Светлина 1929", Академия "КИТ" и "Зелени Балкани" се провежда:
 
Безплатна лятна академия за децата на село Труд - през целия месец август.

Децата са бъдещето и затова от нас зависи да ги възпитаме да са добри, умни, честни, трудолюбиви, единни и отговорни.  На това се учат децата в с.Труд през м. Август. Всеки ден темата на занятията е различна, чрез учене през преживяване на открито сред природата в изнесени „класни“ стаи.
Темите са – скаути, оцеляване сред природата, ментална аритметика, архитектура и строителство, защитените животни и природозащита, какво е да си полицай, млад фермер, ветеринар, фризьор, художник, спортист,музикант, танцьор, как се прави хляб и много други.
 
Анелия от Зелени Балкани беше гост на лятната академия в четвъртък и запозна младежите с работата на природозащитниците по опазването на белоглавия лешояд и прилепите. Сподели защо наричаме лешоядите „санитарите на природата” и защо трябва да не безпокоим прилепите през лятото (когато раждат) и зимата (когато спят зимен сън). Спомена и за защитените зони от НАТУРА 2000, някои от които са създадени, специално за опазването и подпомагането на тези видове. За да затвърдим знанията изиграхме няколко игри и преминахме към заниманията с насекоми. За целта Анелия беше донесла ентомологичен сак, за да видим какви насекоми има около нас и кои от тях са и храна на прилепите. Накрая завършихме с изрисуване на жизнения цикъл на пеперудите – любезно предоставен от нашите домакини.

Благодарим на всички деца, които присъстваха, за да разберат какво вършат природозащитниците. Поздравления за прекрасната инициатива за ангажиране на децата през лятото на кметство с. Труд, с подкрепата на Фондация "Евроразвитие 2007", НЧ "Светлина 1929", Академия "КИТ", която подкрепиха и "Зелени Балкани".
 
За контакти:
Анелия Павлова – Зелени Балкани – тел. 0899269576, apavlova@greenbalkans.org
Кристина Върбанова - Председател на фондация "Евроразвитие 2007" – тел. 0893872851
Красимир Минков – кмет на с. Труд – тел. 0877644735


Допълнителна информация:
Натура 2000

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Прилепи
В България се срещат 33 от всички 35 вида прилепи за Европа и са от ключово значение за екосистемите. Всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а горските и подземните местообитания на видовете са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Лешояди
В Европа се срещат четири вида лешояди – белоглав, черен, египетски и брадат. Всички те са строго защитени от българското и европейското законодателство. Като редки и ценни видове те попадат под защитата на европейската екологична мрежа Натура 2000. България е дом само на три от тях – белоглав, черен и египетски лешояд. Брадатият лешояд – символ на българската природозащита се счита за изчезнал от територията на страната. 
 
Виж Зелени Балкани във Facebook