Новини

[03-10-2019] Отбелязахме Нощта на прилепите и в Плевен
На 30 септември със серия от занимания се проведе Международната нощ на прилепите в Гр. Плевен. Стартирахме с презентация в СУ Стоян Заимов с ученици от 7 до 12 клас, продължихме с презентация и изложба на прилепите в Регионалния Исторически музей,отдел Природа, и накрая отидохме в градската градина, в която срещнахме талантливите деца на град Плевен.

С фотографска изложба, банери с любопитна информация за прилепите, кръжок по връзване на пещерни възли, арт ателиета, викторина с въпроси и награди, игри на открито и като черешка на тортата „подслушвахме“ прилепите, които прелитаха в градската градина с помощта на детектор за звуци, който трансформира високочестотните звуци в чуваеми за човешкото ухо. Само така, можем да чуем какви звуци прилепите издават по време на ехолокация, децата бяха силно впечатлени.

Така премина нашият празник  посветен на прилепите в гр. Плевен. Надяваме се да се видим и догодина, когато пак ще можем да отбележим заедно този празник с нови игри и занимания!

Съорганизатори на събитието са Фондация ЕкоОбщност и Регионален Исторически музей Плевен – отдел Природа.


Допълнителна информация:
Натура 2000

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Прилепи
В България се срещат 33 от всички 35 вида прилепи за Европа и са от ключово значение за екосистемите. Всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а горските и подземните местообитания на видовете са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.Зелени Балкани са член на международната организация BatLife Europe.

Информационната кампания в страната и част от дейностите за нощта на прилепите в Плевен се изпълняват от Зелени Балкани по проект: "Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ LIFE 17GIE/BG/371".
 
Виж Зелени Балкани във Facebook