Новини

[04-10-2019] Нощ на прилепите във Враца и Благоевград
На 26-ти септември в Природозащитен център „Натура”, експерти Дирекция Природен Парк „Врачански Балкан” запознаха учениците от ІІІ г клас от Начално училище „Иван Вазов” с важното значение на прилепите. Разказаха за видовото разнообразие, местообитанията, хранителните предпочитания, важността и уязвимостта на прилепите. А по-късно чрез игра учениците влязоха в ролята на умелите крилати ловци и разбраха, че да си прилеп не е толкова лесно!Учениците рисуваха по специална техника. Всеки един от тях създаде рисунка върху глинен плакет – свързана с тези уникални животни - прилепите.

ПП „Врачански Балкан” и децата и учителите от НУ „Иван Вазов” изказват своята специална благодарност на Майстор-грънчар Куман Жеков. Изцяло негова е заслугата за изработката и подготовката на глинените плакети.

Благодарим за снимките на Дирекция Природен Парк „Врачански Балкан”. Повече може да прочетете на сайта на парка: http://vr-balkan.net/bg/23-ta-mezhdunarodna-nosht-na-prilepite/

На 27-ми септември Регионалния Исторически музей бе мястото за Нощта на прилепите! Тази година над 250 човека се включиха в тазгодишното отбелязване на Международната нощ на прилепите в Благоевград, организирано от Регионален исторически музей - Благоевград, Българска Фондация Биоразнообразие и Център АЛОС. Тази година освен традиционните прилепни сладки имаше и среща с участниците от предходни години. Арт работилница за прилепни маски, и декорации позволяваше на най-малките да изобразят любимия си прилеп. Бяха направени и няколко прилепни разходки за подслушване на прилепите. Най - атрактивната част от програмата направиха нашите приятели и партньори от Център АЛОС, които изпълняваха желанията на малки и големи музейни приятели почти до полунощ.

Благодарим за снимките на Регионален Исторически Музей – Благоевград и АЛОС.

Повече снимки може да видите на фейсбук страницата на музея и на АЛОС

Контакти за Враца: Георги Антонов – ДПП „Врачански Балкан“, Природозащитен център "Натура", тел. 092/660318
Контакти за Благоевград: Тоня Тодорова (РИМ - Благоевград) - моб. тел. 0877554458, Владимир Милушев (БФБ) – моб. тел. 0898700961



Допълнителна информация:
Всички прилепи в България за защитени от Закона за Биологичното разнообразие. Освен това 13 от тях попадат в списъка с видовете за опазване в екологичната мрежа Натура 2000. Основната цел на Директивата за Хабитатите е „да гарантира по-нататъшното съществуване или евентуалното възстановяване до благоприятен консервационен статус на тези типове природни местообитания на видовете в техния естествен район на разпространение“.


Зелени Балкани са член на международната организация BatLife Europe.




 
Виж Зелени Балкани във Facebook