Новини

[04-10-2019] Нощ на прилепите в Ловеч
Един чудесен ден в Музейна сбирка „Васил и Атанас Атанасови“ в гр. Ловеч

Сто и шестдесет деца и техните ръководители дойдоха заедно да отбележим „Международната нощ на прилепите“ в гр. Ловеч на 1 октомври.

Стартирахме деня с  научно-популярна презентация, забавни клипове, създадени по време на експедиции от експертите към Център за изследване и защита на прилепите към Природонаучния музей гр София – БАН.

Продължихме с кръжок по връзване на пещерни възли и демонстриране на пещерно оборудване за изследване на прилепи в пещери.

Много игри и арт работилнички за направа на прилепи от полимерна глина, маски и рисунки, викторини с награди.
Във фоайето на музея беше разположена изложба с фотоси на различни видове прилепи и банери с любопитна информация за тях.
 
Благодарим сърдечно за гостоприемството на Музей на минералите в гр. Ловеч и на съорганизаторите на събитието – Община Ловеч.


Допълнителна информация:
Натура 2000

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Прилепи
В България се срещат 33 от всички 35 вида прилепи за Европа и са от ключово значение за екосистемите. Всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а горските и подземните местообитания на видовете са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.Зелени Балкани са член на международната организация BatLife Europe.


 
 
Виж Зелени Балкани във Facebook