Новини

[12-10-2019] Нощ на прилепите в Бургас
В четвъртък отбелязахме Нощта на прилепите в Морското казино в Бургас.

Българска Фондация Биоразнообразие, Спелео клуб "НЕПИАСТ", Национална скаутска организация в България и Зелени Балкани, със съдействието на Община Бургас - организираха интересна и забавна програма, изложба с фотографии относно прилепите.

Скаутите се включиха с забавни игри и кратък курс за връзване на пещерни възли, които се използват при проучването на прилепите. Малките участници се снимаха с прилепните криле, а по-късно Станимира Делева (докторант и пещерняк) разказа от първо лице за научната експедиция в Борнео, от която се е завърнала и за научната си работа относно екологията на прилепите. След това Спас Узунов (БФБ) сподели интересни факти за прилепите, срещащи се в и около Атанасовско езеро, което е и част от екологичната мрежа НАТУРА 2000.

За да затвърдим знанията на участниците проведохме и Bat Quiz с въпроси, а за всеки верен отговор имаше и награди - детската книжка за приключенията на прилепа Дарки от Зелени Балкани и тефтерчета, книжки, чанти и магнити от Българска Фондация Биоразнообразие.

Вечерта завърши с разходка в Морската градина с прилепния детектор, който успя да засече няколко прилепа, а най-големите им фенове, дори ги и видяха в полет.

Информационната кампания Нощ на прилепите има за цел да запознае възможно повече хора с важното значението на прилепите, като обори познатите митове и покаже, че летящите бозайници никак не са страшни, а напротив симпатични и полезни.

Благодарим на всички участници и гостоприемството на Културен Център Морско казино, гр. Бургас!

Повече снимки от събитието може да видите във фесйбук.
 
За контакти:
Радостина Ценова – Българска Фондация Биоразнообразие – 0896798908
Полина Христова – Зелени Балкани – моб. тел. – 0882508721


Допълнителна информация:
Натура 2000

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Прилепи
В България се срещат 33 от всички 35 вида прилепи за Европа и са от ключово значение за екосистемите. Всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а горските и подземните местообитания на видовете са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.Зелени Балкани са член на международната организация BatLife Europe.
 
Виж Зелени Балкани във Facebook