Новини

[30-10-2019] Нощ на прилепите в музея в Русе
На 18-ти октомври беше отбелязана Нощта на прилепите и в Регионалния Исторически Музей в Русе.

Това беше последното официално събитие от Националната Кампания Нощ на прилепите и обичайно програмата на колегите от музея беше пълна с интересна информация и забавни игри. Красимир Киров, уредник в музея сподели пъстрата програма, включваща - занимателна работилница за изработване на домино на прилеп, макети на прилеп от глина, "с лице на прилеп" – фейспейнтинг, игра в тунел, „да бъдеш прилеп” – деца изучават как се ориентират прилепите в пространството и каква е тяхната храна, маркиране на „прилепи“ и методи за улавянето им. А забавното събитие завърши със„следене на прилепи“ и демонстрация на работа с ултразвуков детектор за установяване на прилепи. Значение на зимния сън при прилепите.

Припомняме, че всички прилепи в България за защитени от Закона за Биологичното разнообразие. Освен това 13 от тях попадат в списъка с видовете за опазване в екологичната мрежа Натура 2000. Основната цел на Директивата за Хабитатите е „да гарантира по-нататъшното съществуване или евентуалното възстановяване до благоприятен консервационен статус на тези типове природни местообитания на видовете в техния естествен район на разпространение“.

Благодарим за снимките на Красимир Киров и Регионален Исторически Музей – Русе.
 
Повече снимки може да видите на фейсбук страницата на музея

Лице за контакт: Красимир Киров - РИМ Русе - моб. тел. 0889518918


Зелени Балкани са член на международната организация BatLife Europe.


 
 
Виж Зелени Балкани във Facebook