Новини

[10-03-2020] Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани, гр. Пловдив
О Б Я В А
 
Управителният съвет на СНЦ ,,Зелени Балкани”,  на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНСЦ и на свое Решение от Заседание проведено на 05.03.2020г., свиква Общо събрание на членовете на СНЦ  ,,Зелени Балкани“, което ще се проведе на:

11-ти април (събота) 2020 година от 10,00 часа

на адрес: гр. Пловдив, ул.“Скопие“  № 1А, ет.2, офис на Зелени Балкани.
 
При следния Дневен ред:

 1. Приемане отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2019 г.;
 2. Приемане на финансовия отчет за 2019 г. на Сдружението;
 3. Приемане на оперативен бюджет за 2020 г. на Сдружението;
 4. Освобождаване на действащ УС;
 5. Избор на нов УС;
 6. Други.
За допълнителна информация:
Димитър Попов - тел.: 0885 108712
 
Виж Зелени Балкани във Facebook