Новини

[18-07-2020] Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани - Стара Загора
О Б Я В А 
 
Управителният съвет на СНЦ ,,Зелени Балкани – Стара Загора”, на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНСЦ и на свое Решение от Заседание проведено на 04.06.2020г., свиква Общо събрание на членовете на СНЦ  ,,Зелени Балкани-Стара Загора“, което ще се проведе на

18-ти юли (събота) 2020 година от 10,00 часа на адрес: гр. Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“  № 62.
 

При следния Дневен ред:
 
1. Приемане отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2019 г.;
2. Приемане на финансовия отчет за 2019 г. на Сдружението;
3. Приемане на оперативен бюджет за 2020 г. на Сдружението;
4. Други.


За допълнителна информация:
Елена Стоева - тел.: 0887574699
 
Виж Зелени Балкани във Facebook