Новини

[02-10-2020] ​​Заедно отбелязахме 24тата Нощ на прилепите във Враца
На 01 октомври поканихме всички фенове на прилепите в Природозащитен център „Натура“ в сградата на Ески Джамията в гр. Враца, където заедно рисувахме, играхме и научихме нови неща за нашите съседи, прилепите.

И тъй като Природен парк „Врачански Балкан“ е дом на 12 вида прилепи, защитени в мрежата Натура 2000, си говорихме за прилепите в планината, пещерите и дори в блоковете. Децата ни разказаха интересни истории как са срещнали своите диви съседи и как са реагирали. С помощта на бои за лице и маски се маскирахме като прилепи и излязохме навън да подслушваме прилепите с ултразвуков детектор.

Всеобщ любимец се оказа широкоухият прилеп  (B. barbastellus), който е и прилеп на 2020 година!

Благодарим сърдечно на нашите колеги от Природозащитен център „Натура“, които не само ни поканиха във впечатляващата сграда на центъра, разказаха ни повече за природния парк и различните местности, които могат да се посетят, но и ни помогнаха да отбележим подобаващо Нощта на прилепите във Враца!

Благодарим на всички деца, учители и родители, които отделиха от времето си, за да се присъединят към нашия празник и да научат любопитни факти за симпатичните и полезни прилепи.

Контакти:
Поля Русева - Зелени Балкани
моб. тел: 0894059156, имейл: ptoncheva@greenbalkans.org
 


Допълнителна информация:
Натура 2000
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Прилепи
В България се срещат 33 от всички 35 вида прилепи за Европа и са от ключово значение за екосистемите. Всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а горските и подземните местообитания на видовете са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Природен парк „Врачански Балкан“
На територията на Природен парк „Врачански Балкан“ са разположени две защитени зони, със същото име – ЗЗ Врачански Балкан - BG0002053 обявена по Директивата за птиците и ЗЗ Врачански Балкан - BG0000166, обявена по Директивата за местообитанията. Паркът е дом на 14 вида безгръбначни, 4 вида риби, 6 вида земноводни и влечуги и 16 вида бозайници, от които 12 – прилепи, всички защитени в рамките на екологичната мрежа Натура 2000.


Нощ на прилепите:
Инициативата за честване на събитието е на Секретариата на  EUROBATS – Споразумението за опазване на европейските видове прилепи. Отбелязана за първи път през 1990 г. във Франция и Полша, днес Европейската нощ на прилепите се организира в повече от 30 държави, сред които и България. През 2012 г., за първи път към събитието се присъединиха и САЩ, Филипините, Азербайджан, Израел, Тунис, Украйна и Ливан. С това Нощта на прилепите се превръща в международна проява, надхвърляща мащабите на „Стария континент“, която цели да запознае повече хора с уникалния начин на живот и голямата значимост на едни от най-интересните животни на планетата - прилепите. Обичайно западните държави отбелязват нощта на прилепите в последния уикенд на август, но в България всички все още сме във ваканция. ето защо изчакваме учениците да започнат училище и след 15 септември се разгръща информационната кампания – Нощ на прилепите.

 
Зелени Балкани са член на международната организация BatLife Europe, с подкрепата на KFFOE (Austrian Coordination Centre for Bat Conservation and Research).

 
Събитието е част от кампанията на Зелени Балкани за отбелязване на Международната нощ на прилепите,  която се провежда в рамките на проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“
 
Виж Зелени Балкани във Facebook