Новини

[02-10-2020] ​​Заедно отбелязахме 24тата Нощ на прилепите във Враца
На 01 октомври поканихме всички фенове на прилепите в Природозащитен център „Натура“ в сградата на Ески Джамията в гр. Враца, където заедно рисувахме, играхме и научихме нови неща за нашите съседи, прилепите.

И тъй като Природен парк „Врачански Балкан“ е дом на 12 вида прилепи, защитени в мрежата Натура 2000, си говорихме за прилепите в планината, пещерите и дори в блоковете. Децата ни разказаха интересни истории как са срещнали своите диви съседи и как са реагирали. С помощта на бои за лице и маски се маскирахме като прилепи и излязохме навън да подслушваме прилепите с ултразвуков детектор.

Всеобщ любимец се оказа широкоухият прилеп  (B. barbastellus), който е и прилеп на 2020 година!

Благодарим сърдечно на нашите колеги от Природозащитен център „Натура“, които не само ни поканиха във впечатляващата сграда на центъра, разказаха ни повече за природния парк и различните местности, които могат да се посетят, но и ни помогнаха да отбележим подобаващо Нощта на прилепите във Враца!

Благодарим на всички деца, учители и родители, които отделиха от времето си, за да се присъединят към нашия празник и да научат любопитни факти за симпатичните и полезни прилепи.

Контакти:
Поля Русева - Зелени Балкани
моб. тел: 0894059156, имейл: ptoncheva@greenbalkans.org
 


Допълнителна информация:
Природен парк „Врачански Балкан“
На територията на Природен парк „Врачански Балкан“ са разположени две защитени зони, със същото име – ЗЗ Врачански Балкан - BG0002053 обявена по Директивата за птиците и ЗЗ Врачански Балкан - BG0000166, обявена по Директивата за местообитанията. Паркът е дом на 14 вида безгръбначни, 4 вида риби, 6 вида земноводни и влечуги и 16 вида бозайници, от които 12 – прилепи, всички защитени в рамките на екологичната мрежа Натура 2000.


Нощ на прилепите:
Инициативата за честване на събитието е на Секретариата на  EUROBATS – Споразумението за опазване на европейските видове прилепи. Отбелязана за първи път през 1990 г. във Франция и Полша, днес Европейската нощ на прилепите се организира в повече от 30 държави, сред които и България. През 2012 г., за първи път към събитието се присъединиха и САЩ, Филипините, Азербайджан, Израел, Тунис, Украйна и Ливан. С това Нощта на прилепите се превръща в международна проява, надхвърляща мащабите на „Стария континент“, която цели да запознае повече хора с уникалния начин на живот и голямата значимост на едни от най-интересните животни на планетата - прилепите. Обичайно западните държави отбелязват нощта на прилепите в последния уикенд на август, но в България всички все още сме във ваканция. ето защо изчакваме учениците да започнат училище и след 15 септември се разгръща информационната кампания – Нощ на прилепите.

 
Зелени Балкани са член на международната организация BatLife Europe, с подкрепата на KFFOE (Austrian Coordination Centre for Bat Conservation and Research).

 
Събитието е част от кампанията на Зелени Балкани за отбелязване на Международната нощ на прилепите,  която се провежда в рамките на проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“

 
 
Виж Зелени Балкани във Facebook