Новини

[24-11-2020] Прилепни съседи
Споделяме с Вас поредния случай на съжителство на хора и прилепи.

За съжаление къщите на хората не са естествените убежища за прилепи. Причината да се случва така е понеже старите гори, в които има многобройни хралупи са изсечени и прилепите намират процепите на фугите, дупките на тухлите за компромисна замяна.

Споделяме Ви историята на младо семейство от едно пловдивско село. През късната пролет на 2020 година решават да предприемат ремонт и санират къщата си, която не е измазана и е изградена от тухли четворки – идеални процепи за прилепите. Подчертаваме, че те се обадиха с идеята, че не искат да навредят на прилепите, понеже знаят, че обитават процепите на едната фасада на къщата от няколко години. В периода май-септември прилепите образуват т.нар. размножителни колонии, като се събират само женски, за да родят и отгледат своето потомство. Обсъдихме възможностите и решиха, че ще оставят изолацията на тази стена за есента. Наскоро пак проведохме разговор и се разбрахме при възможност да посетим следобед къщата им. Екипът на Зелени Балкани разполага с ултразвуков детектор, така ако има звуци, които човешкото ухо не може да доулови – детекторът го установява.

Последните няколко години топлото време продължава до късно през октомври и все още има изобилие от насекоми – храната на прилепите, така че летящите бозайници изпадат в хибернация късно.
При направеното обследване не се установиха прилепи и младото семейство може спокойно да санира и останалата част от къщата си.

Това един от малкото случаи, в които хората се съобразяват с биологията на вида, а и най-важното – нямат страх от прилепите.

Всички прилепи в България за защитени от Закона за Биологичното разнообразие. Освен това 13 от тях попадат в списъка с видовете за опазване в екологичната мрежа Натура 2000. Основната цел на Директивата за Хабитатите е „да гарантира по-нататъшното съществуване или евентуалното възстановяване до благоприятен консервационен статус на тези типове природни местообитания на видовете в техния естествен район на разпространение“.

Може да намерите повече информация тук : https://greenbalkans.org/prilepi/index.php?cli_lang=BG

 
Контакти за връзка:
Анелия Павлова – тел. 0899269576, apavlova@greenbalkans.org


 
 
Виж Зелени Балкани във Facebook