Новини

[23-10-2020] Нощ на прилепите в ОУ „Елин Пелин“ – Пловдив
Нощ на прилепите отбелязаха и ученици от II клас на ОУ „Елин Пелин“, гр. Пловдив с ръководител Йовка Танчовска.
На 23 октомври, часове преди официалната Нощ на прилепите за град Пловдив, екип на проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ отбеляза инициативата с още едно прилепно събитие. В двора на иновативното училище, екипът бе посрещнат от будни и любознателни ученици и техния ръководител. Прилепна изложба, разкриваща потайния живот на малките бозайници, бе декор на импровизираната класна стая. Второкласниците бяха запознати с голяма част от любопитните факти за прилепите и с лекота отговаряха на въпросите, след представянето на презентация за живота и биологията им.
Анелия Павлова от екипа на Зелени Балкани разказа още как се проучват прилепи и как разпознаваме отделните видове само по техния звук, каква е екипировката на един пещерняк и какво е необходимо, за да станеш прилепен изследовател.
Информационни и образователни материали за самостоятелна подготовка на учениците бяха предоставени на техния ръководите – г-жа Йовка Танчовска.

Благодарим на ръководтсвото на ОУ „Елин Пелин“ – Пловдив, на малките природолюбители и техния ръководител за гостоприемството и ентусиазмът, с който ни посрещнаха, и за това, че станаха част от Международната инициатива Нощ на прилепите.
 
Зелени Балкани са член на международната организация BatLife Europe, с подкрепата на KFFOE (Austrian Coordination Centre for Bat Conservation and Research).

Информационните материали за кампанията са предоставени от Eurobats.

Натура 2000
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Прилепи
В България се срещат 33 от всички 35 вида прилепи за Европа и са от ключово значение за екосистемите. Всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а горските и подземните местообитания на видовете са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.


За допълнителна информация:
Анелия Павлова - Координатор - моб. тел.: 0899269576, e-mail: apavlova@greenbalkans.org
Полина Христова  - Специалист комуникации -  моб. тел. 0882508721, e-mail: phristova@greenbalkans.org

Събитията на Зелени Балкани за отбелязване на Международната нощ на прилепите се провеждат в рамките на проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“

 
Виж Зелени Балкани във Facebook