Новини

[14-05-2021] Ден на Натура 2000 в Русе – част от турнето на Зелени Балкани и приятели
На 10-ти май отбелязахме с информационна кампания деня на Натура 2000 в Русе. Първата спирка от турнето на Зелени Балкани и приятели се проведе пред паметника на Свободата в Русе със съдействието на РИМ Русе и Екомузея, както и на Община Русе, отдел „Екология и транспорт”.

Събитието стартира следобеда с макетите на лешояда Гошо, гривестата рибарка, белошипите ветрушки и червеногушата гъска. Малчугани веднага се привлякоха от тях, а техните родители  разгледаха изложбите за прилепите за червеногушата гъска и местообитанията от Натура 2000.

Бяха изнесени неформални лекции за екологичната мрежа и видовете от нея, за които Зелени Балкани изпълняват редица дейности по опазване и възстановяване.

Всички присъстващи получиха информационни материали като книгоразделители с образите на защитените видове, настолна игра за Натура 2000, картички и книжки с историята на червеногушия гъсок Брент.

Благодарим на всички участници и се надяваме да имаме още поводи за гостуване и отбелязване на важни екологични дати с приятели от Русе.

Повече снимки от събитието може да видите на нашата фейсбук страница: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ZeleniBalkani&set=a.10158092901499327

Натура 2000
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Белоглав лешояд
Широко разпространен и многоброен в миналото, в края на миналия век белоглавият лешояд е с едва 1–2 активни гнезда само в Източни Родопи. Благодарение на усилията на природозащитни организации, днес популацията на вида нараства и можем да го видим в Стара планина, Източни Родопи и Кресна. Видът и неговите местообитания се опазват от екологичната мрежа Натура 2000.

Гривеста рибарка
В България гривестата рибарка гнезди единствено на Поморийско и Атанасовско езеро. Благодарение на години усилен труд, днес популацията на вида в Поморийско езеро е най-голямата на Балканския полуостров. Вписана като застрашен вид и включена в Директивата за птиците, гривестата рибарка и нейните местообитания са обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000.

Белошипа ветрушка
Белошипата ветрушка – изчезнал като гнездящ от страната вид и успешно възстановен 25 г. по-късно, благодарение на дейностите на Зелени Балкани в Сакар планина. Видът и неговите местообитания са съхранявани в екологичната мрежа Натура 2000.

Червеногуша гъска
Червеногушата гъска е световно застрашен и защитен вид, обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000. България е важно място за опазването на вида – почти цялата световна популация прекарва зимата в района на Приморска Добруджа.


За контакти:
Анелия Павлова – Координатор, тел. 0899269576, apavlova@greenbalkans.org  
Поля Русева – Специалист комуникации, тел. 0894059156, ptoncheva@greenbalkans.org


Турнето на Зелени Балкани и приятели за Натура 2000 се осъществява със съдействието на: 
 
Виж Зелени Балкани във Facebook