Новини

[14-05-2021] Отбелязахме деня на Натура 2000 в Добрич като част от турнето на Зелени Балкани
Във вторник бяхме на гости на Добрич, за да разкажем за екологичната мрежа и целевите видове, предмет на опазването ѝ.

Благодарение на доброто сътрудничество Общински Младежки център „Захари Стоянов” Добрич и Община Добрич, Отдел Екология проведохме информационната кампания на Централния площад, където преминаха над 100 човека, които не само се интересуваха да научат факти за Натура 2000 и видовете, а и имаха въпроси, на които с радост отговаряхме.

Нашите приятели от Професионална гимназия по ветеринарна медицина  "Проф. д-р Георги Павлов", гр. Добрич също посетиха мероприятието и така затвърдихме дългогодишното си сътрудничество.

За да представим информацията за видовете максимално добре, използвахме макетите на белоглавя лешояд, гривестата рибарка, белошипите ветрушки и червеногушата гъска. Изложбите за Натура 2000, червеногушата гъска и прилепите бяха достъпни за всички минувачи.

Всички посетители получиха информационни материали като книгоразделители с образите на защитените видове, настолна игра за Натура 2000, картички и книжки с историята на червеногушия гъсок Брент.

Благодарим на всички участници и приятели и до нови срещи!

Повече снимки от събитието може да разгледате на нашата фейсбук страница: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ZeleniBalkani&set=a.10158092917469327

Натура 2000
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Червеногуша гъска
Червеногушата гъска е световно застрашен и защитен вид, обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000. България е важно място за опазването на вида – почти цялата световна популация прекарва зимата в района на Приморска Добруджа.

Лешояди
В Европа се срещат четири вида лешояди – белоглав, черен, египетски и брадат. Всички те са строго защитени от българското и европейското законодателство. Като редки и ценни видове те попадат под защитата на европейската екологична мрежа Натура 2000. България е дом само на три от тях – белоглав, черен и египетски лешояд. Брадатият лешояд – символ на българската природозащита се счита за изчезнал от територията на страната.

Китоподобни
В Черно море се срещат 3 вида китоподобни – афала, обикновен делфин и морска свиня, ендемични за нашето море. Преследвани в миналото, днес не се знае много за състоянието на популациите на трите вида. Афалата и морската свиня са обект на защита от екологичната мрежа Натура 2000, за чието опазване се обявяват морски защитени зони.


За контакти:
Анелия Павлова – Координатор, тел. 0899269576, apavlova@greenbalkans.org  
Поля Русева – Специалист комуникации, тел. 0894059156, ptoncheva@greenbalkans.org

Турнето на Зелени Балкани и приятели за Натура 2000 се осъществява благодарение на:


 
 
Виж Зелени Балкани във Facebook