Новини

[14-05-2021] Информационното турне за Натура 2000 на Зелени Балкани в Шабла
На 12-ти май посетихме гр. Шабла като част от турнето на Зелени Балкани и приятели, посветено на деня на Натура 2000. Събитието се проведе благодарение на съдействието на Община Шабла, Отдел Екология, Място Езерец и ОДК Шабла.

Площадът срещу Община Шабла настани изложбите за Натура 2000, червеногушата гъска и прилепите, а на щандовете нареждахме мащабни пъзели с въпроси за видовете.
Наши гости бяха учениците от ОДК – Шабла, които разведохме из изложбите и разказахме важна информация за видовете. От помощ ни бяха макетите на белоглавия лешояд, гривестата рибарка, белошипите ветрушки и червеногушата гъска. За да затвърдим знанията за тях, в последствие направихме няколко отборни игри и тренирахме настолната игра за Натура 2000. Така участниците знаеха какво да правят с наградите си – всеки си тръгна с информационни материали и настолната игра за Натура 2000.

В последствие се присъединиха и част от учениците от ОУ „Св. Климент Охридски”, Дуранкулак, с които сме стари приятели и осъществихме няколко представяния и игри за видовете.

Благодарим за топлото гостоприемство!

Повече снимки може да разгледате на нашата фейсбук страница: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ZeleniBalkani&set=a.10158092926829327

Натура 2000
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Червеногуша гъска
Червеногушата гъска е световно застрашен и защитен вид, обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000. България е важно място за опазването на вида – почти цялата световна популация прекарва зимата в района на Приморска Добруджа.

Прилепи
В България се срещат 33 от всички 35 вида прилепи за Европа и са от ключово значение за екосистемите. Всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а горските и подземните местообитания на видовете са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Лешояди
В Европа се срещат четири вида лешояди – белоглав, черен, египетски и брадат. Всички те са строго защитени от българското и европейското законодателство. Като редки и ценни видове те попадат под защитата на европейската екологична мрежа Натура 2000. България е дом само на три от тях – белоглав, черен и египетски лешояд. Брадатият лешояд – символ на българската природозащита се счита за изчезнал от територията на страната.

Китоподобни
В Черно море се срещат 3 вида китоподобни – афала, обикновен делфин и морска свиня, ендемични за нашето море. Преследвани в миналото, днес не се знае много за състоянието на популациите на трите вида. Афалата и морската свиня са обект на защита от екологичната мрежа Натура 2000, за чието опазване се обявяват морски защитени зони.


За контакти:
Анелия Павлова – Координатор, тел. 0899269576, apavlova@greenbalkans.org  
Поля Русева – Специалист комуникации, тел. 0894059156, ptoncheva@greenbalkans.org

Турнето на Зелени Балкани и приятели за Натура 2000 се осъществява благодарение на:


 
 
Виж Зелени Балкани във Facebook