Новини

[18-05-2021] Отбелязахме деня на Натура 2000 в Сливен, като част от турнето на Зелени Балкани
В понеделник 17-ти май отбелязахме деня на Натура 2000 в Сливен в партньорство с Дирекция Природен Парк „Сините камъни” и община Сливен.

Събитието се проведе в градинката на сграда Печ, която приюти изложбата за Натура 2000, изложбата за прилепите и банерите за червеногушата гъска.

Редица граждани на Сливен преминаха през щанда на Зелени Балкани не само с въпроси за видовете и екологичната мрежа, а и с желание да споделят спомените си от миналото, когато в Балкана над Сливен са летели големи орли, имайки предвид лешоядите. Разговорите с посетителите за гордостта им от лешоядите над Сливен стоплиха сърцата ни.

Редица класове преминаха, като научиха и интересни факти за прилепите, китоподобните и червеногушата гъска.

Всички посетители получиха информационни материали с образите на защитените видове.

Благодарим за подкрепата на Дирекция Природен Парк „Сините камъни” и община Сливен.

Повече снимки може да разгледате тук: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ZeleniBalkani&set=a.10158101860514327

Натура 2000
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Червеногуша гъска
Червеногушата гъска е световно застрашен и защитен вид, обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000. България е важно място за опазването на вида – почти цялата световна популация прекарва зимата в района на Приморска Добруджа.

Прилепи
В България се срещат 33 от всички 35 вида прилепи за Европа и са от ключово значение за екосистемите. Всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а горските и подземните местообитания на видовете са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Лешояди
В Европа се срещат четири вида лешояди – белоглав, черен, египетски и брадат. Всички те са строго защитени от българското и европейското законодателство. Като редки и ценни видове те попадат под защитата на европейската екологична мрежа Натура 2000. България е дом само на три от тях – белоглав, черен и египетски лешояд. Брадатият лешояд – символ на българската природозащита се счита за изчезнал от територията на страната.

Китоподобни
В Черно море се срещат 3 вида китоподобни – афала, обикновен делфин и морска свиня, ендемични за нашето море. Преследвани в миналото, днес не се знае много за състоянието на популациите на трите вида. Афалата и морската свиня са обект на защита от екологичната мрежа Натура 2000, за чието опазване се обявяват морски защитени зони.


За контакти:
Анелия Павлова – Координатор, тел. 0899269576, apavlova@greenbalkans.org 
Полина Христова – Специалист комуникации, тел. 0882508721, phristova@greenbalkans.org

Турнето на Зелени Балкани и приятели за Натура 2000 се осъществява благодарение на:


 
Виж Зелени Балкани във Facebook