Новини

[21-05-2021] Отговори на викторината за Натура 2000, прилепите и китоподобните
Днес, 21-ви май – Деня на Натура 2000 обявяваме резултатите и участниците в онлайн викторината за Натура 2000, прилепи и китоподобни, организирана от Зелени Балкани.

В края на април, ученици от 8-ми и 9-ти клас от територията на цялата страна имаха възможността да се вземат участие в нашата онлайн викторина и да научат повече за екологичната мрежа Натура 2000 и бозайниците завладели въздуха и моретата.

Участие във викторината взеха близо 175 ученика и техните ръководители от цялата страна: Радослава Стефанова от СУ „Константин Петканов” - гр. Бургас, Гюлхан Сюлейман от ОУ "Добри Войников“, с. Победа,обл. Добрич, Надежда Иванова и Стойна Илиева от ПГИ "Д-р Иван Богоров", гр. Варна, Силвия Георгиева и Светлана Стоева от СУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Велинград, Филип Устабашиев от НПГГС "Христо Ботев", гр. Велинград, Илия Илиев от 2 СУ "Никола Йонков Вапцаров", град Монтана, Катя Димитрова от ПГТ "Н.Й.Вапцаров", гр.Сливница; Силвия Григорова от Професионална гимназия по дървообработване и строителство" Цар Иван Асен II", гр. Хасково, Каролина Милева от ЧСУНЕ "Веда"; Тянка Георгиева от Професионална гимназия по каменнобработване, Кунино; Цветелина Стойнова от Професионална гимназия по керамика, с.гара Елин Пелин; Мария Димитрова от СУ" Козма Тричков", гр. Враца; Иванка Драгиева от Финансово-стопанска професионална гимназия "Васил Левски", гр. Монтана; Жулиета Босилкова от Средно училище "Васил Кънчов" , град Враца.

Верните отговори може да намерите в приложения файл. Всички  участници ще получат сертификат за участие. В зависимост от броя верни отговори, учениците са класирани в различни групи. Участниците с най-голям брой правилни отговори ще получат някоя от следните награди: настолна игра за Натура 2000,  книга за Натура 2000, моливи и информационни материали.

Благодарим за усърдието на учениците и техните преподаватели , благодарение на които осъществихме тази образователна дейност!

До нови срещи!
Екипът на проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“


Натура 2000
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Китоподобни
В Черно море се срещат 3 вида китоподобни – афала, обикновен делфин и морска свиня, ендемични за нашето море. Преследвани в миналото, днес не се знае много за състоянието на популациите на трите вида. Афалата и морската свиня са обект на защита от екологичната мрежа Натура 2000, за чието опазване се обявяват морски защитени зони.

Прилепи
В България се срещат 33 от всички 35 вида прилепи за Европа и са от ключово значение за екосистемите. Всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а горските и подземните местообитания на видовете са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.


За контакти: Анелия Павлова – 0899269576, apavlova@greenbalkans.org

 
Виж Зелени Балкани във Facebook