Новини

[27-05-2021] Натура 2000 в Столицата
Отбелязахме деня на Натура 2000 в София на 21-ви май. Кампанията е част от турнето на Зелени Балкани.

Въпреки дъждовното време редица посетители преминаха през щанда на Зелен иБлкани с информационни материали за екологичната мрежа и видовете, които са предмет на опазването ѝ  - белоглав лешояд, червеногуша гъска, гривеста рибарка, делфини и прилепи.

Някои от участниците в събитието дойдоха специално за събитието и взеха участие в редица от подготвените дейности – като въпроси за Натура 2000 и защитените видове, мащабни пъзели, настолна игра за Натура 2000.

Изложбите с местообитания и защитени видове от екологичната мрежа, както и фотографиите на прилепите бяха разположени около езерото, така че от далече да могат да се видят.

Благодарим на всички участници и до нови срещи!

Събитието беше подкрепено от район Средец и Столична община.

Повече снимки може да разгледате тук: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ZeleniBalkani&set=a.10158121158519327

Натура 2000
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Белоглав лешояд
Широко разпространен и многоброен в миналото, в края на миналия век белоглавият лешояд е с едва 1–2 активни гнезда само в Източни Родопи. Благодарение на усилията на природозащитни организации, днес популацията на вида нараства и можем да го видим в Стара планина, Източни Родопи и Кресна. Видът и неговите местообитания се опазват от екологичната мрежа Натура 2000.

Червеногуша гъска
Червеногушата гъска е световно застрашен и защитен вид, обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000. България е важно място за опазването на вида – почти цялата световна популация прекарва зимата в района на Приморска Добруджа.

Гривеста рибарка
В България гривестата рибарка гнезди единствено на Поморийско и Атанасовско езеро. Благодарение на години усилен труд, днес популацията на вида в Поморийско езеро е най-голямата на Балканския полуостров. Вписана като застрашен вид и включена в Директивата за птиците, гривестата рибарка и нейните местообитания са обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000.

Китоподобни
В Черно море се срещат 3 вида китоподобни – афала, обикновен делфин и морска свиня, ендемични за нашето море. Преследвани в миналото, днес не се знае много за състоянието на популациите на трите вида. Афалата и морската свиня са обект на защита от екологичната мрежа Натура 2000, за чието опазване се обявяват морски защитени зони.

Прилепи
В България се срещат 33 от всички 35 вида прилепи за Европа и са от ключово значение за екосистемите. Всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а горските и подземните местообитания на видовете са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.


За контакти:
Анелия Павлова – Координатор, тел. 0899269576, apavlova@greenbalkans.org
Полина Христова – Специалист комуникации, тел. 0882508721, phristova@greenbalkans.org

Турнето на Зелени Балкани и приятели за Натура 2000 се осъществява благодарение на:

 
Виж Зелени Балкани във Facebook