Новини

[27-05-2021] Турнето на Зелени Балкани и приятели във Враца отбеляза деня на Натура 2000
Благодарение на доброто партньорство с Дирекция Природен парк „ Врачански Балкан”, Дружеството за защита на хищните птици и община Враца отбелязахме с екипа на проект „Натура 2000 в България-Нови хоризонти” и „Светло бъдеще за черния лешояд” отбелязахме деня на  Натура 2000 във Враца.

Слънчевия съботен ден на 22-ри май привлече граждани и туристи на площад „Христо Ботев” във Враца. Екипът на Зелени Балкани с радост посрещаше въпросите на малки и големи и предоставяше информация за екологичната мрежа, както и информационни материали за Натура 2000 и защитените видове като червеногушата гъска.

Осъществихме среща и с учители от местните училища, които участваха във викторините за лешоядите и Натура 2000. Г-жа Катина Лалкова от Средно училище " Никола Войводов", г-жа Гергана Комитска от Средно училище "Христо Ботев" - гр.Враца, г-жа Жулиета Босилкова от Средно училище "Васил Кънчов", град Враца получиха сертификатите за участие, както и наградите за учениците и за своя принос в организиране на комуникацията между Зелени Балкани и децата.

Паркът до площада успя да приюти изложбата за Натура 2000 и за прилепите. Всички посетители имаха възможност да разгледат прекрасните фотографии и да научат повече информация за тези ценни видове и местообитания.

Благодарим за подкрепата на Дирекция Природен Парк „Врачански Балкан”, Дружеството за защита на хищните птици и община Враца.

Повече снимки може да разгледате тук: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ZeleniBalkani&set=a.10158121165329327

Натура 2000
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Червеногуша гъска
Червеногушата гъска е световно застрашен и защитен вид, обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000. България е важно място за опазването на вида – почти цялата световна популация прекарва зимата в района на Приморска Добруджа.

Лешояди
В Европа се срещат четири вида лешояди – белоглав, черен, египетски и брадат. Всички те са строго защитени от българското и европейското законодателство. Като редки и ценни видове те попадат под защитата на европейската екологична мрежа Натура 2000. България е дом само на три от тях – белоглав, черен и египетски лешояд. Брадатият лешояд – символ на българската природозащита се счита за изчезнал от територията на страната.

Прилепи
В България се срещат 33 от всички 35 вида прилепи за Европа и са от ключово значение за екосистемите. Всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а горските и подземните местообитания на видовете са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.


За контакти:
Анелия Павлова – Координатор, тел. 0899269576, apavlova@greenbalkans.org
Полина Христова – Специалист комуникации, тел. 0882508721, phristova@greenbalkans.org

Турнето на Зелени Балкани и приятели за Натура 2000 се осъществява благодарение на:

 
Виж Зелени Балкани във Facebook