Новини

[16-06-2021] С учениците от ОУ „Райна Княгиня“ на мониторинг на Марица, част от екологичната мрежа Натура 2000
На 15-ти юни проведохме презентация на открито с 6-ти клас от ОУ „Райна Княгиня“ с техния ръководител по биология – Моника Тенева.

Занятието се проведе на северния бряг на Марица, където екипът на Зелени Балкани инсталира зрителна тръба и бинокли, с които лесно и от близо учениците наблюдаваха зеленоглави патици и малка бяла чапла. Разбира се имаше и интересни видове като обикновения фиш. След като проведохме практическото мероприятие запознахме учениците и с видовете, които са по-редки като малкия корморан, а и такива, които са водолюбиви, но не се срещат по Марица като червеногушата гъска. За тази цел донесохме макета на червеногушя гъсок Брент. Разказхме за уникалните местообитания, които предлага река Марица и заради които е част от екологичната мрежа Натура 2000.

В края на мероприятието се върнахме в класната стая, но не в обикновена, а в техния STEM кабинет, където проверихме знанията им за животинските видове от Марица. Г-жа Тенева беше подготвила информация с описание и снимки на видовете, а учениците трябваше да свържат верните двойки.

За награда накрая и по случай последния учебен ден –  учениците получиха книгораздели на защитените видове и картичка с малкия корморан.

Благодарим за гостоприемстовото и до нови срещи!

Допълнителна информация:
Натура 2000

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.


Червеногуша гъска
Червеногушата гъска е световно застрашен и защитен вид, обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000. България е важно място за опазването на вида – почти цялата световна популация прекарва зимата в района на Приморска Добруджа.
 

Малък корморан

Само с няколко гнездовища в страната, малкият корморан е един от трите вида корморани, срещащи се в България. Видът е тясно свързан с водоеми и гнезди колониално, което го прави уязвим на безпокойство. Един от видовете най-силно застрашени от изчезване, поради което е строго защитен и обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000.


Прилепи
В България се срещат 33 от всички 35 вида прилепи за Европа и са от ключово значение за екосистемите. Всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а горските и подземните местообитания на видовете са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.


За контакти:
Анелия Павлова – Координатор, тел. 0899269576, apavlova@greenbalkans.org
Полина Христова – Специалист комуникации, тел. 0882508721, phristova@greenbalkans.org


 
Виж Зелени Балкани във Facebook