Новини

[23-09-2021] Сливен първи откри информационната кампания - Нощ на прилепите
На 21-ви септември се проведе първата нощ на прилепите, част от информационната кампания Нощ на прилепите.
Домакини бяха Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ и заедно с колеги от Зелени Балкани отбелязаха Нощта на прилепите в Сливен.
На място дойдоха няколко класа от НУ „Васил Левски“, гр. Сливен с преподавателите Мария Господинова, а по-късно и ученици от СУ „Пейо Яворов“, гр. Сливен с преподавател Снежана Томова.
Експерти от Зелени Балкани разказаха за тайния свят на прилепипте и колко полезни са те. Благодарение на експертите от ПП „Сините камъни“ имаше възможност нагледно да се представи екипировката по проучването на прилепите – детектори, радиоприемници, мрежи и други, които се използват на територията на природния парк, част от екологичната мрежа Натура 2000.
Всяка група участва в арт ателиета с материали от ДПП „Сините камъни“, така че всеки си направи маска за спомен, а информационните материали бяха предоставени от Зелени Балкани.
Радващо за нас беше, че по време на презентациите се присъединиха и граждани, научили за събитието.

Благодарим на участниците и домакините от ДПП “Сините камъни“

През настоящата 2021 година отбелязваме за 25-та поредна година инициативата "Нощ на прилепите" и 30 години от подписването на Споразумението за опазване на популациите на европейските видове прилепи.

Повече за инициативата:
Инициативата за честване на събитието е на Секретариата на  EUROBATS – Споразумението за опазване на европейските видове прилепи.
Отбелязана за първи път преди 25 години, днес Европейската нощ на прилепите се организира в повече от 30 държави, сред които и България. През 2012 г., за първи път към събитието се присъединиха и САЩ, Филипините, Азербайджан, Израел, Тунис, Украйна и Ливан. С това Нощта на прилепите се превръща в международна проява, надхвърляща мащабите на „Стария континент“, която цели да запознае повече хора с уникалния начин на живот и голямата значимост на едни от най-интересните животни на планетата - прилепите. Обичайно западните държави отбелязват нощта на прилепите в последния уикенд на август, но в България всички все още сме във ваканция  :) ето защо изчакваме учениците да започнат училище и след 15 септември се разгръща информационната кампания – Нощ на прилепите.

Зелени Балкани са член на международната организация BatLife Europe, с подкрепата на KFFOE (Austrian Coordination Centre for Bat Conservation and Research).


Натура 2000
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Прилепи
В България се срещат 33 от всички 35 вида прилепи за Европа и са от ключово значение за екосистемите. Всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а горските и подземните местообитания на видовете са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.


Природен парк „Сините камъни“
На територията на Природен парк „Сините камъни“ се разполагат две защитени зони – Защитена зона „Сините камъни“ - BG0000164, обявена по Директивата за природните местообитания и Защитена зона „Сините камъни – Гребенец“ - BG0002058, обявена по Директивата за птиците. Паркът е дом на 15 вида безгръбначни, 6 вида земноводни и влечуги, 16 вида бозайници, от които 12 вида прилепи, и 44 вида птици. На територията му се разполагат 14 различни типа природни местообитания, включени в мрежата Натура 2000.


За допълнителна информация:
Анелия Павлова - Координатор - моб. тел.: 0899269576, e-mail: apavlova@greenbalkans.org
ДПП „Сините камъни“ – тел. +359 44 66 29 61; dppsinite_kamani@abv.bg


Събитията на Зелени Балкани за отбелязване на Международната нощ на прилепите се провеждат в рамките на проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“:

  
 
Виж Зелени Балкани във Facebook