Новини

[20-10-2021] Нощ на прилепите в Бургас
Четвъртото събитие от Информационната кампания за Нощта на прилепите в страната бе проведено в Бургас съвместно с Българска Фондация Биоразнообразие, АК „Скална душа“ и Станимира Делева. По покана на събитието се отзоваха с родителите си ученици от 3 бургаски училища – ОУ ”Антон Страшимиров”, НБУ „Михаил Лъкатник“ и СУ “Епископ Константин Преславски”. Всеки, който прекарваше следобедните си часове в спортен комплекс „Славейков“ също имаше възможността да се присъедини на място.

Събитието се проведе на откритата стена за катерене в спортния комплекс с домакини Алпийски клуб „Скална душа“. Станимира Делева даде старт на събитието и изследователските игрите започнаха. 4 отбора се състезаваха, като всички деца впечатлиха с изобретателност и бързина, а за награда получиха безплатно катерене на стената.
Информационни банери и изложба за прилепите, даващи информация за летящите бозайници, бяха експонирани. Присъстващите допълнително получиха стикери, дипляни и постери.
За края на събитието остана подслушването на прилепи с истински детектор, преобразуващ нечуваемите звуци на прилепите в чуваеми.

Повече за инициативата:
Инициативата за честване на събитието е на Секретариата на  EUROBATS – Споразумението за опазване на европейските видове прилепи.
Отбелязана за първи път преди 25 години, днес Европейската нощ на прилепите се организира в повече от 30 държави, сред които и България. През 2012 г., за първи път към събитието се присъединиха и САЩ, Филипините, Азербайджан, Израел, Тунис, Украйна и Ливан. С това Нощта на прилепите се превръща в международна проява, надхвърляща мащабите на „Стария континент“, която цели да запознае повече хора с уникалния начин на живот и голямата значимост на едни от най-интересните животни на планетата - прилепите. Обичайно западните държави отбелязват нощта на прилепите в последния уикенд на август, но в България всички все още сме във ваканция. Ето защо изчакваме учениците да започнат училище и след 15 септември се разгръща информационната кампания – Нощ на прилепите.

 

Зелени Балкани са член на международната организация BatLife Europe, с подкрепата на KFFOE (Austrian Coordination Centre for Bat Conservation and Research).Включете се и Вие в отбелязването на информационната кампания - Нощ на прилепите 2021!
В специализирания сайт за прилепите може да намерите информация как сами да организирате празника в училище или с приятели!

Натура 2000 в България
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Прилепите в България
В България се срещат 33 от всички 35 вида прилепи за Европа и са от ключово значение за екосистемите. Всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а горските и подземните местообитания на видовете са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.


За контакти:
Полина Христова – Зелени Балкани –  тел. 0882508721, e-mail: phristova@greenbalkans.org
Радостина Ценова – БФБ, моб. тел. 0888508502


Събитията на Зелени Балкани за отбелязване на Международната нощ на прилепите се провеждат в рамките на проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“:

   
 
 
Виж Зелени Балкани във Facebook