Новини

[27-10-2021] Четвъртокласници от Бургас с интерес надникнаха в тайнствения живот на прилепите
Читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1985” – Бургас и Дирекцията на ПП „Странджа” към Изпълнителната агенция по горите се включиха в отбелязването на Нощта на прилепите.
Събитието премина под формата на интересен час, посветен на прилепите с четвъртокласниците на бургаското ОУ „Елин Пелин”. Подрастващите научиха много интересни факти за уникалния начин на живот и голямата значимост на едни от най-интересните животни на планетата – прилепите. С методите на Горската педагогика директорът на ДПП „Странджа” инж. Румяна Цвяткова показа на децата част от живота на тези тайнствени същества, начина им на комуникация и хранене.

На учениците и ръководството на училището бяха раздадени информационни материали за прилепите, предоставени от Зелени Балкани, издадени в рамките на проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“.

През настоящата 2021 година отбелязваме за 25-та поредна година инициативата "Нощ на прилепите" и 30 години от подписването на Споразумението за опазване на популациите на европейските видове прилепи.

Повече за инициативата:
Инициативата за честване на събитието е на Секретариата на  EUROBATS – Споразумението за опазване на европейските видове прилепи.
Отбелязана за първи път преди 25 години, днес Европейската нощ на прилепите се организира в повече от 30 държави, сред които и България. През 2012 г., за първи път към събитието се присъединиха и САЩ, Филипините, Азербайджан, Израел, Тунис, Украйна и Ливан. С това Нощта на прилепите се превръща в международна проява, надхвърляща мащабите на „Стария континент“, която цели да запознае повече хора с уникалния начин на живот и голямата значимост на едни от най-интересните животни на планетата - прилепите. Обичайно западните държави отбелязват нощта на прилепите в последния уикенд на август, но в България всички все още сме във ваканция  :) ето защо изчакваме учениците да започнат училище и след 15 септември се разгръща информационната кампания – Нощ на прилепите.


Зелени Балкани са член на международната организация BatLife Europe, с подкрепата на KFFOE (Austrian Coordination Centre for Bat Conservation and Research).

Прилепите в България
В България се срещат 33 от всички 35 вида прилепи за Европа и са от ключово значение за екосистемите. Всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а горските и подземните местообитания на видовете са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Натура 2000 в България
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

За контакти:
Веселина Николова – секретар НЧ "Св .св. Кирил и Методий 1985" – Бургас – e-mail: chitalishte_km@abv.bg

Информацията за отбелязване на Международната нощ на прилепите се популяризира в рамките на проект:

    
 
Виж Зелени Балкани във Facebook