Новини

[03-11-2021] Нощ на прилепите отбелязаха и във Вълчедръм
По повод "Нощ на прилепите" на 31-ви октомври Децата от ДГ "Щастливо детство",с. Долни Цибър със своите учители, организирани от ЦПЛР-ОДК, Вълчедръм изработиха маски на прилепи и се снимаха с тях. Това беше поводът да се отбележи и още един празник - Хелоуин. Информационните материали бяха предоставени от Зелени Балкани.

На 28-ми октомври ученици от гимназия "Димитър Маринов", гр. Вълчедръм с учител Вергиния Цветкова, организирани от ЦПЛР-ОДК, Вълчедръм съвместиха Нощта на прилепите и предстоящия празник на Будителите -1 ноември, като посадиха 19 дръвчета до р. Цибрица, за предпазване свличането на брега. Оттук нататък учениците поеха ангажимента да се грижат за посадените дръвчета. Учениците разполагаха с информационни материали за видовете от Натура 2000.

Натура 2000
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Прилепи
В България се срещат 33 от всички 35 вида прилепи за Европа и са от ключово значение за екосистемите. Всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а горските и подземните местообитания на видовете са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.


За контакти:
Наташа Цанина - ЦПЛР-ОДК Вълчедръм - тел. 0893393087Популяризирането на Нощта на прилепите във Вълчедръм, се осъществява благодарение на:

  
 
Виж Зелени Балкани във Facebook